Taushetserklæring arbeidstaker

Smart mal til taushetserklæring for arbeidstaker.

Av Lexolve
Bruk mal

Om dokumentet

Dette er en taushetserklæring for å beskytte forretningshemmeligheter en ansatt skal få tilgang til. Malen er nyttig i en ansettelsesprosess.

E-signering
Hemmelighold
Laget av advokater (Frøysaa og Bjørkgård)
Smart mal

F.A.Q.s

Hva er en taushetserklæring?
Hva bør en taushetserklæring inneholde?
Hvem gjelder taushetserklæringen for?