Immaterielle rettigheter | Lexolve
Se mer

Immaterielle rettigheter

Vi viser deg hvordan du beskytter dine ideer, og hvordan det kan utgjøre en stor økonomisk forskjell for din virksomhet.

Immaterielle rettigheter

“Jeg har en god idé - hva gjør jeg?”

Dette er et spørsmål vi hører ofte, både fra mindre aktører og mellomstore bedrifter. Og for et spennende sted å være! En god idé kan være starten på en helt ny bedrift, et spennende samarbeid eller gi virksomheten din en ny og fantastisk mulighet. Å få beskyttelse av en idé vil gi deg enerett på å bruke den. Det kan gi deg både økonomiske og konkurransemessige store fortrinn. Idag er gjennomsnittlig 80% av alle virksomheters verdier immaterielle rettigheter, og det understreker hvor viktig beskyttelse er. Hvordan du går frem for å beskytte ideen din slik at du kan utnytte den på best mulig måte, lærer du mer om på disse sidene.

Hva er immaterielle rettigheter?

Immaterielle rettigheter er samlebetegnelsen på opphavsrett, patentrett, og varemerke- og designrett. IP eller IPR er den internasjonale betegnelsen for å immaterialrett, og omfatter også bedriftshemmeligheter og knowhow. Retten til foretaks- og domenenavn er også omfattet av begrepet immaterielle rettigheter.

Ideer som ikke kan registreres på noen måte, kan få beskyttelse under lov om forretningshemmeligheter. Informasjon som ikke er allmenn kjent og som har eller kan få kommersiell verdi for din virksomhet, vil være omfattet av loven. Vi har skrevet om ulike tiltak som kan gjøres for å oppfylle kravene til vern av forretningshemmeligheter.

Nedenfor finner du informasjon om ulike immaterielle rettigheter.


Kanskje er du og din virksomhet allerede godt etablerte og dere trenger å beskytte ideer dere allerede har patentert eller har opphavsrett til. Da er det flere juridiske hjelpemidler man kan ta i bruk.

Cease and Desist vil kunne brukes der du ønsker å advare en annen virksomhet om urettmessig bruk av noe dere har immaterielle rettigheter til. Du vil be om at den konkurrerende virksomheten opphører med det du mener er utnyttelse og bruk av en immaterialrett som du eller din virksomhet eier.

Andre praktiske virkemidler er taushetserklæringer, både for virksomhetens ansatte og for styremedlemmer. Det sikrer at det de får kjennskap til ved å være ansatt i virksomheten eller ved å være medlem av styret, forblir hemmelig. Dersom taushetserklæringen brytes vil du kunne ta i bruk rettslige virkemidler.