Emisjon - Alt du trenger vite | Lexolve
Se mer

Emisjon

Trenger du kapital for å utvikle bedriften din? Her finner du det du trenger å vite om hvordan selskapet ditt kan hente penger gjennom emisjon (også kalt kapitalforhøyelse eller kapitalutvidelse).

Emisjon/kapitalforhøyelse illustrasjon

Emisjon: Slik foregår prosessen med å hente inn penger

Hvor begynner du når du skal hente mer penger til selskapet ditt gjennom å gjøre en emisjon? Hvor lang tid må man beregne for en slik prosess? På denne siden får du oversikt over de ulike stegene i prosessen og hva som er viktig å huske på underveis.

Les mer her

Due Diligence: Selskapsgjennomgang

Når ditt selskap skal hente inn investorer, kan det være at de aktuelle investorene ønske å gjennomføre en selskapsgjennomgang (Due Dilligence). Hva innebærer egentlig dette og hvordan skal selskapet ditt forberede seg til en slik gjennomgang?

Les mer her

Rettet emisjon vs. fortrinnsrettsemisjon - Forskjellen mellom å hente penger fra eksterne investorer og eksisterende aksjonærer

Har selskapet ditt allerede eksisterende aksjonærer som kan være interessert i å skyte mer penger inn i selskapet? Hva er best? Å hente penger fra eksisterende aksjonærer eller hente penger fra eksterne investorer? Og kan du egentlig velge mellom de to?

Les mer her

Tingsinnskudd: Hente inn penger som ikke er penger

Noen ganger kan det være aktuelt å hente inn kapital til selskapet som ikke er fysiske penger. En investor tildeles aksjer i selskapet mot at vedkommende skyter verdi inn i selskapet. Denne verdien kan være i form av tingsinnskudd (for eksempel eiendom) eller konvertering av lån (gjeldskonvertering).

Les mer her


Jurist illustrasjon
Skulle du gjerne hatt litt hjelp?

Vurderer selskapet ditt å hente penger ved tingsinnskudd? Eller lurer dere på noe generelt om emisjon/kapitalforhøyelse? Vi i Lexolve hjelper dere gjerne!