Emisjon - Alt du trenger vite | Lexolve

Emisjon

Trenger du kapital for å utvikle bedriften din? Her finner du det du trenger å vite om hvordan selskapet ditt kan hente penger gjennom emisjon (også kalt kapitalforhøyelse eller kapitalutvidelse).

Due Diligence: Selskapsgjennomgang

Når ditt selskap skal hente inn investorer, kan det være at de aktuelle investorene ønske å gjennomføre en selskapsgjennomgang (Due Dilligence). Hva innebærer egentlig dette og hvordan skal selskapet ditt forberede seg til en slik gjennomgang?

Lær mer

Rettet emisjon vs. fortrinnsrettsemisjon

Forskjellen mellom å hente penger fra eksterne investorer og eksisterende aksjonærer

Lær mer

Tingsinnskudd: Hente inn penger som ikke er penger

Noen ganger kan det være aktuelt å hente inn kapital til selskapet som ikke er fysiske penger. En investor tildeles aksjer i selskapet mot at vedkommende skyter verdi inn i selskapet. Denne verdien kan være i form av tingsinnskudd (for eksempel eiendom) eller konvertering av lån (gjeldskonvertering). Her kan du lese mer om hvordan en slik prosess vanligvis foregår.

Lær mer

Emisjon: Slik henter du inn penger

Hvor begynner du når du skal hente mer penger til selskapet ditt gjennom å gjøre en emisjon? Hvor lang tid må man beregne for en slik prosess? Lexolve hjelper deg med å få oversikt over de ulike stegene i prosessen og hva som er viktig å huske på underveis.

Lær mer

Se flere artikler

Relevante løsninger

Kvalitetssikrede avtaler illustrasjon

Kvalitetsikrede avtaler

Juridiske prosesser illustrasjon

Juridiske prosesser

Signering illustrasjon

Digital signering

Fagsupport illustrasjon

Juridisk fagsupport

Arkiv illustrasjon

Digitalt arkiv

Advokathjelp illustrasjon

Advokathjelp