Arbeidsavtale for daglig leder: dette må du ha med i avtalen

Arbeidsavtale for daglig leder: dette må du ha med i avtalen

Få gratis mal for arbeidsavtale og full oversikt fra juristekspertene i Lexolve over hva avtalen må inneholde når den skal brukes for en daglig leder stilling.

Heidi team lexolve
Heidi Daaland

Juridisk ansvarlig

Lang erfaring som forretningsadvokat i arbeids-, selskaps og kontraktsrett.

Sist oppdatert 01. mai 2024

daglig leder som står foran en stor bygning
KonvoluttFå nyhetsbrevKontakt megBe om å bli kontaktet

Innhold

  • Hva bør du tenke på ved ansettelse av daglig leder?
  • Hvordan regulere oppsigelse av daglig leder?
  • Hvordan bør en arbeidsavtale for daglig leder utformes?

Kort forklart

Denne artikkelen utforsker ansettelse av daglig leder, en nøkkelrolle i bedriftsstyring. Ved ansettelse av daglig leder er det essensielt å tilpasse arbeidsavtaler spesifikt til stillingen og vurdere hvordan frasigelse av stillingsvern kan øke ledelsesfleksibiliteten.

  • Lær mer om nødvendigheten av spesialiserte vilkår som åremål og incentivordninger, samt viktigheten av klausuler om oppsigelse, etterlønn og konkurransebegrensninger.
  • Disse klausulene sikrer selskapets operasjonelle effektivitet og beskytter både selskapet og lederen under og etter ansettelsesforholdet.

Å ansette daglig leder er ikke det samme som å ansette en annen type ansatt. Daglig leder har en spesiell rolle i virksomheten, og det må gjenspeile seg i arbeidsavtalen til daglig leder.

A være daglig leder betyr å ha ansvaret for den daglige driften og ledelsen i et selskap. Daglig leder har en sentral rolle i et selskap og er normalt knutepunktet mellom ledelsen/styret, de ansatte og selskapets tredjeparter (kunder og samarbeidspartnere).

📖 Les mer om: Daglig leders oppgaver og ansvar

Hva bør du tenke på ved ansettelse av daglig leder?

Selskapets daglig leder ansettes av styret med mindre noe annet er bestemt i vedtektene. Styret skal godkjenne arbeidsavtalen. Selve kompetansen til å fremforhandle vilkårene i avtalen kan likevel delegeres til styreleder eller et annet styremedlem, men et fremforhandlet forslag må altså godkjennes på styremøte.

📖 Les mer om: Arbeidsgivers plikter, rettigheter og arbeidsgiveransvar: Obligatorisk lesning for nye arbeidsgivere

Ved ansettelse av daglig leder kan man gjøre unntak fra flere av lovens regler om arbeidstid. Dette gjelder f.eks. bestemmelser om alminnelig arbeidstid, overtid og pauser etc. Slik adgang til å gjøre unntak gjelder likevel bare hvis daglig leder har stor grad av selvstendighet i sine arbeidsoppgaver. Det må gjøres en helhetsvurdering av stillingens innhold og funksjon.

En daglig leder kan også ansettes på “åremål”.

Det er i praksis er en midlertidig ansettelse og vil være et unntak fra hovedregelen om at arbeidstakere skal ansettes fast. Ved inngåelse av en åremålskontrakt med daglig leder er det stor avtalefrihet. Hvor lenge skal åremålet vare? Skal daglig leder ha mulighet til å si opp underveis? Hvor lang skal oppsigelsestiden eventuelt være?

I tillegg til ordinær lønn kan det være lurt å tenke gjennom om daglig leder skal ha noen form for bonus, incentivordninger eller aksjeprogram. Slike ordninger vil kunne gi daglig leder mer eierskap til bedriften og motivere vedkommende til å gjøre en god jobb.

📖 Les mer om: Guide til insentivprogram for de ansatte

Du får gratis mal for arbeidsavtale og digital signering med Lexolve

Lexolve er en digital selvbetjeningsplattform hvor du som bygger selskap kan løse store og små juridiske oppgaver på minutter.

Vi har laget en mal for arbeidsavtale hvor du underveis i avtalen kan velge at ansettelsen gjelder en daglig leder. Da vil du få klausuler som er vanlige ved ansettelse av daglig leder.

Alle våre avtaler er laget av jurister med lang erfaring som forretningsadvokater.

Prøv gratis i 30 dager.

Etter at avtalen er inngått skal nyansettelsen registreres i Brønnøysundregisteret.

Hvordan regulere oppsigelse av daglig leder?

For at arbeidsgiver skal kunne si opp en ansatt kreves det normalt “saklig grunn”. Dette omtales gjerne som et “stillingsvern”.

daglig leder står foran en bygning med veske over skulderenDaglig leder har et stillingsvern på samme måte som de øvrige ansatte.

I praksis er dette ikke alltid så hensiktsmessig ved oppsigelse av daglig leder. Det kan tenkes at styret ikke lenger har tillit til vedkommende og ønsker at han eller hun skal fratre sin rolle. Hvis det går dårlig med bedriften vil styret gjerne at daglig leder skal gå, men dette oppfyller ikke nødvendigvis kravet til “saklig grunn” og er derfor i utgangspunktet ikke lov.

Styret kan likevel inngå en kontrakt med daglig leder, som sier at dette stillingsvernet ikke skal gjelde for daglig leder. Daglig leder fraskriver seg stillingsvernet. Da må avtalen også inneholde en klausul om “etterlønn”. Dette er en form for sluttpakke som daglig leder vil ha krav på ved en slik oppsigelse. Størrelsen på etterlønnen står partene fritt til å avtale selv.

📖 Les mer om: Oppsigelse: Slik sier du opp ansatte på riktig måte

I ansettelseskontrakten med daglig leder kan det være aktuelt å ta inn kunde- og konkurranseklausuler.

Daglig leder vil da ikke kunne jobbe hos konkurrerende virksomhet innenfor en viss periode etter oppsigelsen. Dette er for å beskytte sensitiv informasjon i virksomheten.

Det koster penger å inngå en slik avtale. Loven pålegger bedriften å betale lønn for den perioden den oppsagte ikke får jobbe hos konkurrerende virksomhet. Dette kravet om lønn er det mulig å gjøre unntak fra i kontrakten med daglig leder.

I praksis er den vanlige modellen at man i ansettelseskontrakten regulerer både fraskrivelse av stillingsvern mot etterlønn samtidig som man også fraskriver seg kravet om lønn for å ha en kunde- og konkurranseklausul.

Hvis man kun har med en klausul om etterlønn og glemmer fraskrivelse av konkurranseklausulreglene kan bedriften ende opp med dobbeltbetaling.

Bedriften må betale den avtalte etterlønnen, men også kompensasjon for lønn daglig leder går glipp av ved å ikke kunne arbeide hos konkurrerende virksomhet i en gitt periode. Til sammen vil dette kunne utgjøre en betydelig sum. Det er derfor viktig at dette er på plass i en ansettelseskontrakt med daglig leder.

📖 Les mer om: 3 ting du bør vite om sluttavtaler og sluttpakker

Hvordan bør en arbeidsavtale for daglig leder utformes?

En arbeidsavtale for daglig leder bør være tilpasset stillingen som daglig leder. Som daglig leder er det mulig å avtale andre arbeidsvilkår enn det som gjelder for andre ansatte. I tillegg er daglig leders rolle og ansvar forankret i aksjeloven, og det bør også gjenspeiles i arbeidsavtalen.

Du får gratis mal for arbeidsavtale og digital signering med Lexolve

Lexolve er en digital selvbetjeningsplattform hvor du som bygger selskap kan løse store og små juridiske oppgaver på minutter.

Vi har laget en mal for arbeidsavtale hvor du underveis i avtalen kan velge at ansettelsen gjelder en daglig leder. Da vil du få klausuler som er vanlige ved ansettelse av daglig leder. Vi gir deg også løpende guiding når du fyller ut avtalen, og har du spørsmål kan du chatte med våre jurister.

Alle våre avtaler er laget av jurister med lang erfaring som forretningsadvokater.

Prøv Lexolve gratis i 30 dager.

KonvoluttFå nyhetsbrevKontakt megBe om å bli kontaktet