Slik kan smart teknologi hjelpe deg å bli en effektiv leder | Lexolve

Slik kan smart teknologi hjelpe deg å bli en effektiv leder

Hvordan prioriterer du og hvordan får du en effektiv flyt i arbeidsprosessen når du har 50 faner oppe i webleseren? Løsningen finner du ved å bruke smarte plattformer på en god måte.

Juristene i Lexolve / SIST OPPDATERT 11. mars 2024

Å kunne “lede seg selv” er nødvendig, hvis du skal lykkes i vår tid. Samtidig kan det være en tyngende oppgave, ikke minst hvis du er leder. Det kan være tyngende, fordi vi i snitt får 126 email per dag. Det betyr at du får en melding hvert fjerde minutt. Hvordan skal du lede deg selv i en slik hyperaktiv hverdag? Hvordan prioriterer du og hvordan får du en effektiv flyt i arbeidsprosessen når du har 50 faner oppe i webleseren? 

Vår tids arbeidsflyt er blitt kalt "the hyperactive hive mind". "A workflow centered around ongoing conversation fueled by unstructured and unscheduled messages delivered through digital communication tools like email and instant messenger services”, skriver Cal Newport i boken “A world without email”. Kjenner du det igjen? Du forflytter deg fra å gjøre en jobb, til å snakke om hva du skal gjøre, til å gjøre noe nytt, til å bli forstyrret av noen meldinger på Slack… Det er en arbeidsmåte, som hjernen din ikke trives med.

En effektiv leder gjør det hun er best på

En leder som “leder seg selv”, ender også gjerne opp med å google ting hun ikke føler seg helt sikker på. Å utforme en ansettelseskontrakt kan være en slik ting, å få ryddige kundeavtaler på plass kan være en annen. Å få jussen på plass er krevende, og kan spise opp tid du heller ville brukt på ting som du er god på. I sin klassiske bok The Effective Executive fra 1966, skriver Peter Drucker at dette er noe du bør unngå. En effektiv leder gjør det hun er aller best på, og sørger for at de ansatte gjør ting de er best på. En effektiv leder lar også teknologien gjøre det den er best på. Peter Drucker er kanskje mest kjent for uttrykket “Culture eats strategy for breakfast”. Hans fem tips for effektive ledere er like aktuelle i dag som på 60-tallet.

Velg smarte plattformer og sett opp gode arbeidsprosesser

Derfor må du velge riktige teknologiske plattformer klokt, og sette opp smarte arbeidsprosesser for hvordan du jobber. En datadrevet plattform som Lexolve, hjelper deg å løse juridiske oppgaver, og samtidig håndtere din hyperaktive hverdag. Kontrakter og avtaler som du ellers ville brukt lang tid på å utforme, ordner Lexolve for deg automatisk.

✉️ Ikke gå glipp av nyttige tips for virksomheten

Få nyhetsbrev 2-4 ganger i måneden om alt fra endringer i loven og nye regler, viktige frister for selskapet, tips for bedre selskapsstyring og mye mye mer!

Undersøk hva du bruker tiden din til -  og hvorfor

Å sette opp avtaler og kontrakter manuelt betyr at du benytter søkemotorer for å finne svar på hvordan du får alt riktig. Det har du ikke tid til, hvis du ønsker å bli en effektiv leder. Du bør kun jobbe med noen få utvalgte arbeidsoppgaver og områder som krever din ekspertise og hele hjernekapasitet, mener Drucker. Du må jobbe systematisk med å håndtere den lille tiden du har til disposisjon. Du må finne ut hva du, på minuttnivå, bruker tiden din til. Og du må vite hvorfor. Det er kun slik du virkelig kan ta deg selv og din bedrift til ditt fulleste potensiale og oppnå gode resultater. Du vil aldri kunne unngå dine egne svakheter; det handler bare om å gjøre svakhetene irrelevante, for å bruke Drukkers egne ord. Juridiske oppgaver er høyt relevante oppgaver, som du enkelt og smidig kan delegere til Lexolve.

Effektive ledere lar teknologien hjelpe til med jussen

Mange ledere er ikke klar over mye juridiske oppgaver de faktisk løser hver eneste dag. Tenker du for eksempel på hvilke forpliktelser du tar på deg når du inngår en kundeavtale?  Å løse juridiske oppgaver krever, som veldig mye annet, gode rutiner. Drucker mener at effektive ledere tar sunne beslutninger. Sunne beslutninger betyr at du vurderer om en situasjon er unik, eller om den vil skje flere ganger. Hvis det er en gjentatt situasjon krever den at du lager gode rutiner. Å sørge for at en ansatt har arbeids- og opsjonsavtalen på plass er kanskje en oppgave du vil gjøre mange ganger. Her kan du, ved hjelp av Lexolve, lage både maler og en struktur som gjør det enkelt for deg å effektivisere prosessen. Dette gjør at du kan ha noen utvalgte prosesser på plass, hvor du nøyaktig vet i hvilken rekkefølge du skal gjøre ting. Du samler alt på et sted og har ting tilgjengelig når du måtte trenge det. Du vet også at alt blir ryddig og riktig gjort fra starten av. Det er nøyaktig slik Drucker ville beskrevet den optimale strategien for den effektive lederen.  “What is needed is the right strategy rather than razzle-dazzle tactics”, skriver Drucker.

Tips: Lexolve hjelper deg med å lage skreddersydde arbeidsavtaler og opsjonsavtaler med bare noen tastetrykk. Spar tid, penger og frustrasjon. Prøv gratis!

Hva er Peter Druckers 5 tips for en effektiv leder?

  1. Ta kontroll over tiden din. Kartlegg og analyser hvordan du bruker hvert eneste minutt. Kutt ut tidstyver. Implementér tidsblokker.
  2. Fokusér på hva som skal løses for at du og bedriften skal lykkes. Mobilisér kreftene dine til å løse oppgaver som faktisk gir resultat, heller enn å utføre arbeid som bare spiser opp kreftene dine.
  3. Gi ditt unike bidrag til samfunnet, bedriften og deg selv. Sett av tid til å definere hva dere ønsker å oppnå, og hvorfor.
  4. Maksimer dine styrker. Gjør det du er god på, og la andre gjøre ting de kan bedre.
  5. Ta sunne beslutninger. Lag prinsipper og prosesser for situasjoner som kan oppstå oftere enn en gang. Ha klare mål og begrensninger (som budsjett) for alle belustninger. Etablér et feedback-system som hjelper deg å vurdere om beslutningen fungerte.