Fullmakt til å møte på generalforsamling

Fullmakt slik at aksjonærer kan sende en annen person til generalforsamling.

Av Frøysaa & Bjørkgaard
Bruk mal

Om dokumentet

Dette er en mal for fullmakt til at aksjeeiere kan gi en annen person møte- og stemmerett på generalforsamling. Fullmakten kan brukes til både ordinær og ekstraordinær generalforsamling.

Smart mal
Kvalitetssikret av advokater
E-signering
Oppfyller lovkrav

F.A.Q.s

Hva vil det si å få fullmakt til å møte på generalforsamling?