Fullmakt til å møte på generalforsamling

Fullmakt slik at aksjeeiere kan sende en annen person til generalforsamling.

Av Lexolve
Bruk mal

Om dokumentet

Dette er en mal for fullmakt til at aksjeeiere kan gi en annen person møte- og stemmerett på generalforsamling. Fullmakten kan brukes til både ordinær og ekstraordinær generalforsamling.

Smart mal
Kvalitetssikret
E-signering
Oppfyller lovkrav

F.A.Q.s

Hva vil det si å få fullmakt til å møte på generalforsamling?