Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling i tråd med styremøteprotokollen.

Av Lexolve
Bruk mal

Om dokumentet

Dokumentet er en innkalling til generalforsamling i tråd med styremøteprotokollen.

E-signering
Smart mal
Kvalitetssikret
Oppfyller lovkrav

F.A.Q.s

Hva innebærer det å innkalle til generalforsamling?
Hvem kan innkalle til generalforsamling?
Gjelder det noen krav til innkallingen og hva er tidsfristen?