Les mer

Kontraktshåndtering

Kontraktshåndtering er et nokså vidt begrep. Normalt sett tenker man på kontraktshåndtering som den delen av prosessen som går på gjennomføringen av avtalen og oppfølging av denne. Også i denne fasen er det imidlertid noen ting det kan være lurt å være klar over og som kan bidra til å redusere et selskaps risiko. Det går vi nærmere inn på her.

Kontrakshåndtering ikon
Heidi team lexolve

Heidi er vår brilliante jurist. Hun har en mastergrad i juss og har jobbet i Advokatfirmaet PwC siden hun ble uteksaminert i 2010. Hun har bred erfaring innen forretningsjuss inkludert kontraktsrett, arbeidsrett, selskapsrett og transaksjoner.

Pålitelig, ansvarlig og engasjert er de tre ordene som beskriver henne best.

Mesteparten av fritiden tilbringer hun med sin familie og sine to barn, men hun elsker også å reise, være på fjellet og være aktiv.

Kontraktshåndtering er et nokså vidt begrep. Normalt sett tenker man på kontraktshåndtering som den delen av prosessen som går på gjennomføringen av avtalen og oppfølging av denne. Også i denne fasen er det imidlertid noen ting det kan være lurt å være klar over og som kan bidra til å redusere et selskaps risiko. Det går vi nærmere inn på her.

Etter at kontrakten er satt opp må kontrakten følges opp. Kontraktshåndtering er ikke et definert begrep, men det omfatter den delen av prosessen som går på gjennomføringen av avtalen og oppfølging av denne. Vi ser ofte at det er mindre fokus på denne delen av prosessen, men det er også en viktig del som bør følges opp.

Kontraktshåndtering omfatter både oppfølging av løpende leveranser som avtalt i avtalen og oppfølgning av øvrige forpliktelser på partene som ligger i avtaleverket underveis i avtaleperioden. For å kunne følge opp hva som skal leveres, samt øvrige forpliktelser på hver av partene er det viktig å ha en god forståelse av hva som faktisk er regulert i avtalen. Det betyr at den som skal følge opp avtalen må forstå hva som ligger i de ulike klausulene. I denne delen av prosessen vil man således få igjen for å ha gjort et grundig arbeid med inngåelse av avtalen og utarbeidet klausuler som passer til den konkrete leveransen og det konkrete avtaleforholdet, slik at gjennomføringen blir enklere. Benytter man standardavtaler er det en forutsetning at man har satt seg inn i hva de regulerer og sørget for at de passer til den konkrete leveransen/avtaleforholdet, for å være i stand til å kunne følge opp.

I tillegg til å følge opp kontrakten som sådan omfatter kontrakshåndtering også en mulighet til å innrette seg underveis i kontrakten for å redusere risiko. Dersom det er forhold som endrer seg underveis med eksempelvis leveranser eller avtaleforholdet (noe som ikke er helt uvanlig), vil god kjennskap til avtaleverket kunne medføre at man kan tilpasse seg disse endringene og således redusere risikoen. Dette fordrer også at man faktisk har oversikt over hva som ligger i kontraktsverket og forstår innholdet i de ulike klausulene.

God kontraktshåndtering bør også inneholde læring. Det betyr at dersom ikke alt gikk som planlagt eller man underveis i avtaleperioden oppdaget at kontrakten burde vært regulert annerledes, eller inneholdt noen andre klausuler, er dette læring som bør gjenspeiles i kontraktsverket neste gang man utarbeider en kontrakt. På denne måten forbedres kontraktene og de blir mer og mer tilpasset virksomhetens og kundeforholdets relevante problemstillinger. Da begynner kontraktene virkelig å gi verdi!

Det siste elementet i kontraktshåndtering er håndtering av kontrakten ved utløpet av kontraktsperioden, enten ved terminering av kontrakten eller fornyelse av denne. Her er det viktig å ha oversikt over frister for utløp av avtaler og eventuelle prosesser knyttet til terminering/fornyelse.