Oppsigelse daglig leder: dette må du kunne om stillingsvern

Oppsigelse daglig leder: dette må du kunne om stillingsvern

Skal du si opp en daglig leder kan du bruke en annen prosess enn ved oppsigelse av andre ansatte. Forstå hva stillingsvern er og hvordan prosessen fungerer.

Heidi team lexolve
Heidi Daaland

Juridisk ansvarlig

Lang erfaring som forretningsadvokat i arbeids-, selskaps og kontraktsrett.

Sist oppdatert 10. juni 2024

Om Lexolve

Lexolve er en moderne juridisk avdeling hvor du som bygger selskap sparer tid og penger på å håndtere avtaler, styrearbeid og personell i samme plattform.

Slik fungerer Lexolve

1. Start dokument eller prosess

2. Følg veileder og tilpass dokument

3. Signer digitalt og sett påminnelser

4. Ha alt lagret på ett sted

daglig leder som står foran en stor bygning
KonvoluttFå nyhetsbrevKontakt megBe om å bli kontaktet

Innhold

  • Hvordan regulere oppsigelse av daglig leder?
  • Hvordan håndtere kunde- og konkurranseklausuler ved oppsigelse av daglig leder?

Kort forklart

Denne artikkelen utforsker stillingsvernet for daglig leder og hvordan du går frem ved oppsigelse av daglig leder.

Å ansette og si opp daglig leder er ikke det samme som å ansette og si opp en annen type ansatt. Daglig leder har en spesiell rolle i virksomheten, og det gjenspeiler seg i prosessene rundt håntering av ansettelse og oppsigelse av daglig leder.

A være daglig leder betyr å ha ansvaret for den daglige driften og ledelsen i et selskap. Daglig leder har en sentral rolle i et selskap og er normalt knutepunktet mellom ledelsen/styret, de ansatte og selskapets tredjeparter (kunder og samarbeidspartnere).

📖 Les mer om: Daglig leders oppgaver og ansvar

Du får gratis mal for arbeidsavtale og digital signering med Lexolve

Lexolve er en digital selvbetjeningsplattform hvor du som bygger selskap kan løse store og små juridiske oppgaver på minutter.

Vi har laget en mal for arbeidsavtale hvor du underveis i avtalen kan velge at ansettelsen gjelder en daglig leder. Da vil du få klausuler som er vanlige ved ansettelse av daglig leder.

Alle våre avtaler er laget av jurister med lang erfaring som forretningsadvokater.

Prøv gratis i 30 dager.

Hvordan regulere oppsigelse av daglig leder?

For at arbeidsgiver skal kunne si opp en ansatt kreves det normalt “saklig grunn”. Dette omtales gjerne som et “stillingsvern”.

I praksis er dette ikke alltid så hensiktsmessig ved oppsigelse av daglig leder. Det kan tenkes at styret ikke lenger har tillit til vedkommende og ønsker at han eller hun skal fratre sin rolle. Hvis det går dårlig med bedriften vil styret gjerne at daglig leder skal gå, men dette oppfyller ikke nødvendigvis kravet til “saklig grunn” og er derfor i utgangspunktet ikke lov.

Styret kan likevel inngå en kontrakt med daglig leder, som sier at dette stillingsvernet ikke skal gjelde for daglig leder. Daglig leder fraskriver seg stillingsvernet. Da må avtalen også inneholde en klausul om “etterlønn”. Dette er en form for sluttpakke som daglig leder vil ha krav på ved en slik oppsigelse. Størrelsen på etterlønnen står partene fritt til å avtale selv.

📖 Les mer om: Oppsigelse: Slik sier du opp ansatte på riktig måte

daglig leder står foran en bygning med veske over skulderenDaglig leder har et stillingsvern på samme måte som de øvrige ansatte.

Hvordan håndtere kunde- og konkurranseklausuler ved oppsigelse av daglig leder?

I ansettelseskontrakten med daglig leder er det ofte inkludert en kunde- og konkurranseklausuler.

Daglig leder vil da ikke kunne jobbe hos konkurrerende virksomhet innenfor en viss periode etter oppsigelsen. Dette er for å beskytte sensitiv informasjon i virksomheten.

Det koster penger å inngå en slik avtale. Loven pålegger bedriften å betale lønn for den perioden den oppsagte ikke får jobbe hos konkurrerende virksomhet. Dette kravet om lønn er det mulig å gjøre unntak fra i kontrakten med daglig leder.

I praksis er den vanlige modellen at man i ansettelseskontrakten regulerer både fraskrivelse av stillingsvern mot etterlønn samtidig som man også fraskriver seg kravet om lønn for å ha en kunde- og konkurranseklausul.

Hvis man kun har med en klausul om etterlønn og glemmer fraskrivelse av konkurranseklausulreglene kan bedriften ende opp med dobbeltbetaling.

Bedriften må betale den avtalte etterlønnen, men også kompensasjon for lønn daglig leder går glipp av ved å ikke kunne arbeide hos konkurrerende virksomhet i en gitt periode. Til sammen vil dette kunne utgjøre en betydelig sum. Det er derfor viktig at dette er på plass i en ansettelseskontrakt med daglig leder.

📖 Les mer om: 3 ting du bør vite om sluttavtaler og sluttpakker

Du får prosessen og dokumentene for oppsigelse med Lexolve

Lexolve er en digital selvbetjeningsplattform hvor du som bygger selskap kan løse store og små juridiske oppgaver på minutter.

Vi har laget en prosess for oppsigelse og dokumentene du trenger for å gjennomføre. Har du spørsmål kan du chatte med våre jurister.

Alle våre avtaler er laget av jurister med lang erfaring som forretningsadvokater.

Prøv Lexolve gratis i 30 dager.

KonvoluttFå nyhetsbrevKontakt megBe om å bli kontaktet