Agentur: markedsfør eller selg varer fra andre

Agentur: markedsfør eller selg varer fra andre

Ønsker du å få en agent til å markedsføre eller selge dine varer? Ønsker du å bli agent? Her får du oversikt over hva agentur er og hvordan det bør reguleres

Heidi team lexolve
Heidi Daaland

Juridisk ansvarlig

Lang erfaring som forretningsadvokat i arbeids-, selskaps og kontraktsrett.

Sist oppdatert 16. mai 2024

Firefly et bord med dokumenter som er signert, utsikt ut av vinduet mot en høy bygning eller bymiljø (6).jpg
NyhetsbrevFå nyhetsbrevBook møteBe om å bli kontaktet

Innhold

 • Når gjelder agenturloven?
 • Hvordan få agentur?
 • Hva regulerer en agenturavtale?
 • Hva bør tas med i en agenturavtale?
 • Hva er forskjellen på agent og distribusjonspartner?
 • Hvordan få betalt i agenturforholdet?
 • Hva gjelder ved opphør av agenturforhold?
 • Hvilke skatte-, avgifts- og regnskapskrav gjelder for agenturvirksomhet?

Kort forklart

Å etablere et agentur innebærer at et selskap representerer et annet selskap i salgs- eller forretningsaktiviteter. Hensikten med agentur er å ha en formidler av varer eller tjenester fra en produsent til sluttbruker.

Som agent har man spesielle lovregulerte rettigheter og plikter. Det er viktig å kjenne til agenturloven og de regler som følger av denne. Agenforholdet reguleres i en agentavtale hvor blant annet forholdet til lovreguleringene i agentloven håndteres.

Når gjelder agenturloven?

Agenturforhold i Norge reguleres primært av "Lov om handelsagenter og handelsreisende" (agenturloven). Loven dekker de grunnleggende aspektene ved å være agent, inkludert agentens rettigheter og plikter, hovedmannen (som er den som agenten representerer) sine forpliktelser, og regler om oppgjør.

Hvordan få agentur?

Skal du starte som agent må du først avklare hvilken selskapsform du skal ha. Alle norske selskaper må registreres i Foretaksregisteret.

📖 Les mer om: Selskapsetablering: Lexolves Guide til å starte egen bedrift

Hva regulerer en agenturavtale?

Skal du ha en agent eller opptre som en agent er det avgjørende å ha en klar og tydelig agenturkontrakt som definerer forholdet mellom hovedmannen og agenten.

Et av de viktigste punktene du må regulere i en agentavtale er hvorvidt agenten skal ha rett til å inngå salgsavtaler med kunden, eller om agenten kun skal markedsføre og promotere varene. I sistnevnte tilfelle vil agenten henvise eventuelle aktuelle kunder til hovedmannen slik at hovedmannen inngår kontrakten med kunden. Inngås kundeavtalen av agenten, vil agenten inngå avtalen på vegne av hovedmannen, slik at det uansett er hovedmannen som er part i kundeavtalen og står som ansvarlig overfor kunden.

ett menneske som viser et annet menneske rundt i et en butikk full av varer Som agent er det viktig å handle i god tro og i hovedmannens beste interesse gjennom hele avtaleperioden.

📖 Les mer om: AS eller ENK: Hva er best for virksomheten du skal drive?

Hva bør tas med i en agenturavtale?

En agenturkontrakt bør som et minimum inkludere detaljer om rettigheter og plikter, varighet av avtalen, geografisk område, eksklusivitet, kompensasjonsstruktur og vilkår for oppsigelse av avtalen.

Agentavtalen må inneholde informasjon om hvordan provisjon skal beregnes og når utbetaling av provisjon skal skje.

Sett hen til at agenturforhold er regulert i agenturloven er det viktig å regulere agentens status og forholdet til agenturloven.

Et annet viktig punkt er hvorvidt agenten skal ha eksklusivitet i det geografiske området avtalen gjelder, eller om hovedmannen skal ha anledning til å benytte andre agenter i samme område.

Lag agenturavtale med Lexolve

Med Lexolve får du en en solid agenturkontrakt som beskytter både agentens og hovedmannens interesser. Du får hjelpetekst og eksempler underveis i utfyllingen. Avtalen signeres enkelt ved digital signering i plattformen. Signert avtale vil bli lagret i arkivet ditt i plattformen.

Hva er forskjellen på agent og distribusjonspartner?

Ved agenturforhold kan du velge om agenten kun skal ha rett til å markedsføre og promotere en vare eller tjeneste eller om agenten også skal ha rett til å inngå salgsavtaler. Inngår agenten salgsavtaler vil avtalen inngås på vegne av hovedmannen og agenten vil derfor aldri selv være part i avtalen med sluttkunden.

Ved bruk av distribusjonspartenere, videreselger produsenten varen til distribusjonsparteneren som deretter selger varen videre i eget navn og for egen regning. Det bør da inngås en avtale for et distribusjonssamarbeid hvor distribusjonspartneren får tilgang til å kjøpe varer eller tjenester for videresalg for distributørens risiko og regning.

Lag distribusjonsavtale med Lexolve

Med Lexolve får du en en solid distribusjonskontrakt som beskytter både distribusjonspartnerens og hovedmannens interesser. Du får hjelpetekst og eksempler underveis i utfyllingen. Avtalen signeres enkelt ved digital signering i plattformen. Signert avtale vil bli lagret i arkivet ditt i plattformen.

Hvordan få betalt i agenturforholdet?

Agentens hovedinntekt kommer vanligvis fra provisjon basert på salget agenten genererer. Detaljene om provisjonsberegning og betalingstidspunkter bør klart defineres i agenturkontrakten.

Ved avslutning av agenturforholdet kan agenten ha rett til etteroppgjør hvis visse vilkår oppfylles, slik som å ha skaffet nye kunder eller økt salgsvolumet vesentlig.

Agenturloven har detaljerte regler om inntekt og etteroppgjør som det er viktig å kjenne til.

📖 Les mer om: Stifte AS: Fra idé til suksess på 10 steg

Hva gjelder ved opphør av agenturforhold?

Agenturforhold kan være inngått for bestemte tidsperioder, men normalt er agentavtaler inngått med en startdato og mulighet for oppsigelse. Da er det viktig å regulere vilkårene for oppsigelse, herunder varslingsplikt. Agenturloven har regler om minimum varslingsperioder, avhengig av lengden på agenturforholdet som det er viktig å være klar over.

Ved oppsigelse under visse omstendigheter, kan agenten ha rett til erstatning eller godtgjørelse. Det gjelder særlig hvis oppsigelsen fører til betydelige tap for agenten, og agenten ikke selv er årsak til oppsigelsen.

📖 Les mer om: Drive AS: Unngå fallgruvene i ditt første driftsår

Hvilke skatte-, avgifts- og regnskapskrav gjelder for agenturvirksomhet?

Som med enhver annen virksomhet, er agenter pliktige til å føre regnskap og rapportere til myndighetene. Dette medfører også plikt til å betale skatt på inntekter i virksomheten.

Hvis omsetningen til virksomheten overstiger 50 000 NOK over en periode på tolv måneder, må virksomheten registreres i Merverdiavgiftsregisteret.

Prøv Lexolve uforpliktende i 30 dager

Utforsk hvorfor 2000+ selskaper allerede bruker Lexolve som sin digitale juridiske avdeling gjennom en uforpliktende prøveperiode hvor du får tilgang til alt innholdet i Lexolve basis:

 • Lag så mange avtaler du vil fra våre mest populære avtalemaler
 • Signer avtalene digitalt
 • Utforsk avtalearkivet som gir deg smarte innsikter
 • Spør oss eller bruk AI chatten om hjelp når du lurer på noe!
NyhetsbrevFå nyhetsbrevBook møteBe om å bli kontaktet