Starte nettbutikk 2024: Slik får du styr på jussen fra start

Starte nettbutikk i 2024: Slik får du styr på jussen

Start nettbutikk med full kontroll på alle lover og regler som du må følge. Jusseksperter gjør det enkelt for deg å få oversikt over kravene fra dag 1.

Heidi team lexolve
Heidi Daaland

Juridisk ansvarlig

Lang erfaring som forretningsadvokat i arbeids-, selskaps og kontraktsrett.

Sist oppdatert 01. mai 2024

Firefly en gruppe mennesker som jobber sammen i et arbeidsmiljø 70333.jpg
NyhetsbrevFå nyhetsbrevBook møteBe om å bli kontaktet

Innhold

 • Hvordan starte nettbutikk?
 • Hvilke regler gjelder ved salg til forbrukere gjennom nettbutikk?
 • Hvem fører tilsyn med de som starter nettbutikk?
 • Hvilke regler gjelder ved salg til næringsdrivende fra nettbutikk?
 • Hvilke krav gjelder for nettsiden når du starter nettbutikk?
 • Hva må du tenkte på rundt GDPR for å starte netthandel?
 • Hvilke regler gjelder for SMS og e-post når du starter nettbutikk?
 • Hvilke krav gjelder for sikkerhet på nettstedet du har nettbutikk?
 • Hvilke krav gjelder når du selger produkter i nettbutikk?
 • Hvilke plikter har du når du driver nettbutikk?
 • Hvordan starte nettbutikk i utlandet?

Kort forklart

Skal du starte nettbutikk med varer eller tjenester til forbrukere (privatpersoner), må du overholde forbrukerlovgivningen. Du kan ikke gi en forbruker dårligere rettigheter enn det som følger av loven. Forbrukertilsynet fører tilsyn med netthandel som selger til forbrukere.

Skal du selge varer eller tjenester til andre selskaper, har du i utgangspunktet avtalefrihet. Du står du friere til å avtale hva som skal gjelde for salget av varer og tjenester. Skriver du ikke avtale er det kjøpsloven som gjelder. Netthandel til næringsdrivende har ikke et tilsyn.

Hvordan starte nettbutikk?

Å starte og drive nettbutikk i Norge innebærer ikke bare å ha en god forretningsidé og en effektiv driftsmodell, men også å følge visse juridiske krav. Ved å sikre at alle disse kravene er oppfylt, kan du ikke bare unngå juridiske fallgruver, men også bygge et tillitsfullt forhold til dine kunder.

Skal du starte egen nettbutikk må du først bestemme hvilken selskapsform du skal ha, både enkelpersonforetak og aksjeselskap kan være aktuelle.

Planlegger du nettbutikken som et hobbyprosjekt kan enkeltpersonsforetak være det enkleste valget som ikke krever særlig startkapital, mens aksjeselskap er best om du planlegger å vokse selskapet og om det du selger har risiko forbundet med seg.

Alle norske nettbutikker må registreres i Foretaksregisteret ved opprettelse av nettbutikken.

📖 Les mer om: Starte bedrift: Lexolves guide til å starte eget selskap
📖 Les mer om: Starte AS: 10 steg fra idé til suksess
📖 Les mer om: AS eller ENK: Hva bør du velge?

Hvilke regler gjelder ved salg til forbrukere gjennom nettbutikk?

Selger du et produkt til en forbruker er det en rekke forbrukerrettigheter som vil gjelde. Det betyr at det ikke kan avtales dårligere vilkår enn det som følger av loven.

Eksempler på forbrukerrettigheter er angrerett. Det medfører at nettbutikker må følge lov om angrerett som gir kunder rett til å angre kjøpet innen 14 dager etter mottakelsen av en vare.

Forbrukerkjøpsloven har reguleringer om blant annet når det foreligger en mangel og når en vare anses å være forsinket. Ved netthandel er du som næringsdrivende forpliktet til å ha salgsvilkår tilgjengelig på nettsiden som beskriver vilkårene som gjelder for transaksjonen.

Hvem fører tilsyn med de som starter nettbutikk?

Forbrukertilsynet er tilsynsmyndighet med nettbutikker i Norge. Det betyr at de fører tilsyn med alle næringsdrivende som driver nettbutikk. De tilbyr også god oversikt over lover og regler og veiledning.

Det er derfor smart å lese mer om hvilke lover som gjelder og hvordan Forbrukertilsynet kan bistå på Forbrukertilsynet sine sider.

Klikk her for å gå til Forbrukertilsynet sine sider om netthandel
Forbrukertilsynet har utarbeidet standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett som du kan få tilgang til gratis på Lexolve.

De gir en god indikasjon på hva du som næringsdrivende må tenke på. Som det følger av vilkårene til Forbrukertilsynet vil forbrukerkjøp over internett hovedsakelig reguleres av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven.

Gratis mal for salgsbetingelser for å starte nettbutikk

Hvilke regler gjelder ved salg til næringsdrivende fra nettbutikk?

Selger du en vare eller en tjeneste fra en næringsdrivende til en næringsdrivende, står du friere til å regulere vilkårene som skal gjelde for transaksjonen.

AI generert bilde av en nettbutikk i blyantskissestilDu bør utarbeide en avtale eller et sett med salgsvilkår som du får kunden til å akseptere ved alle kjøp.

Du bør utarbeide en avtale eller ett sett med salgsvilkår, slik at det er tydelig hvilke vilkår som gjelder, hvor du for eksempel kan unnta fra angrerett.

Lag salgsvilkår med Lexolve

Med Lexolve sine brukervilkår for salg mellom profesjonelle parter, får du vilkår tilpasset din virksomhet. Vi guider deg gjennom utfyllingen av malen og gir deg forslag til tekst.

Hvilke krav gjelder for nettsiden når du starter nettbutikk?

For å starte nettbutikk må du oppfylle visse krav for nettsidens utforming, og beskrivelse av produktene eller tjenestene du skal selge.

Det er krav om at nettbutikker tydelig informerer kundene om varens/tjenestens viktigste egenskaper (produktbeskrivelse), hvem selgeren er (den næringsdrivendes identitet), totalpris (inkludert avgifter), vilkår for transaksjonen (betaling, levering, reklamasjon), angrerett, eventuell varighet og bindingstid på avtale.

I tråd med universell utforming stilles det krav til nettsteders tilgjengelig. Det er anbefalt at alle nettbutikker er tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne, noe som inkluderer tilgjengelighetsfunksjoner for syn, hørsel og motoriske ferdigheter.

Hva må du tenkte på rundt GDPR for å starte netthandel?

Alle nettbutikker må følge personopplysningsloven og GDPR-regelverket, og for å starte nettbutikk bør du sette deg inn i disse kravene fra start.

GDPR-ekspertens anbefaling for deg som starter nettbutikk

Bedre Bedrift er GDPR ekspert, og har anbefalinger for hvordan du får en GDPR-klar nettside. Du må forstå hva slags teknologi nettsiden din bygger på, og hva slags funksjonalitet som ligger i den.

Du som eier nettsiden er ansvarlig for at du følger kravene etter GDPR, selv om du bruker byrå eller får hjelp til å sette opp nettsiden. Les mer på Bedre Bedrifts nettsider:

GDPR for nettsider: Dette plikter du informere om

Bruker du teknologi som samler personopplysninger må du ha en oversikt over det, og informere de som besøker nettsiden din om hvordan du behandler personopplysninger med eller uten bruk av informasjonskapsler (cookies).

Til det bruker du en personvernerklæring som forklarer hvordan kundenes data håndteres. En slik personvernerklæring får du hjelp til å lage i Lexolve. Vi guider deg gjennom utfyllingen av malen og gir deg forslag til tekst underveis, og du kan teste ut hvordan det fungerer uten forpliktelser.

📖 Les mer om: Lag personvernerklæring i Lexolve

Hvilke regler gjelder for SMS og e-post når du starter nettbutikk?

Når du starter netthandel må du følge regler for elektronisk kommunikasjon, spesielt markedsføring via e-post og SMS, som krever eksplisitt samtykke fra mottakeren.

Kommunikasjon og markedsføring er regulert i e-handelsloven og markedsføringsloven.

Hvilke krav gjelder for sikkerhet på nettstedet du har nettbutikk?

Når du starter nettbutikk er det krav om å sikre at nettstedet er sikkert for brukerne, spesielt for betalinger og lagring av kundedata.

Bruk av sikre betalingsportaler og SSL-sertifikater for å kryptere brukerdata er essensielt.

Hvilke krav gjelder når du selger produkter i nettbutikk?

Om du starter nettbutikk som selger et produkt er det en rekke krav til hvordan produktet er utformet og hvordan du informerer om produktet.

klær på en laptop-skjermAlle produkter solgt online må ha nøyaktig og detaljert produktinformasjon for å unngå villedende markedsføring.

Alle produkter solgt online må ha nøyaktig og detaljert produktinformasjon for å unngå villedende markedsføring.

Spesielle produktkategorier, som elektronikk og leker, må møte spesifikke sikkerhetsstandarder fastsatt av EU og norsk lovgivning.

Hvilke plikter har du når du driver nettbutikk?

Som med enhver annen virksomhet, er nettbutikker pliktige til å føre regnskap og rapportere til myndighetene. Dette medfører også plikt til å betale skatt på inntekter i virksomheten.

Hvis omsetningen til virksomheten overstiger 50 000 NOK over en periode på tolv måneder, må nettbutikken registreres i Merverdiavgiftsregisteret.

Få en full oversikt over pliktene og ansvaret du har når du driver aksjeselskap:

📖 Les mer om: Drive AS: Unngå fallgruvene i ditt første driftsår!

Hvordan starte nettbutikk i utlandet?

Skal du ekspandere salget fra Norge til andre land, er det viktig å vite hvordan du skal gå frem og hva det medfører.

Du kan lese mer om det å etablere nettbutikk i utlandet i informasjon fra Innovasjon Norge.

Klikk her for Innovasjon Norges internasjonale netthandelsguide

Prøv Lexolve uforpliktende i 30 dager

Utforsk hvorfor 2000+ selskaper allerede bruker Lexolve som sin digitale juridiske avdeling gjennom en uforpliktende prøveperiode hvor du får tilgang til alt innholdet i Lexolve basis:

 • Lag så mange avtaler du vil fra våre mest populære avtalemaler
 • Signer avtalene digitalt
 • Utforsk avtalearkivet som gir deg smarte innsikter
 • Spør oss eller bruk AI chatten om hjelp når du lurer på noe!
NyhetsbrevFå nyhetsbrevBook møteBe om å bli kontaktet