Oppsigelse - skriftlig advarsel

Skriftlig advarsel til arbeidstaker som misligholder sine plikter i arbeidsforholdet
Av Lexolve
Logg inn og bruk

Om dokumentet:

Arbeidsmiljøloven stiller strenge krav til arbeidsgiver i en oppsigelsesprosess. Det er ikke tilstrekkelig med en tilstrekkelig saklig grunn for oppsigelse, prosessen og dokumentene skal også oppfylle lovens krav. I dokumentserien vi har laget til Lexolve Markedsplassen oppfylles lovens formkrav til hvert enkelt dokument.

I de tilfeller en ansatt misligholder sine plikter i arbeidsforholdet, kan det være nødvendig å sende en skriftlig advarsel for å sikre bevis for at det er tatt opp med vedkommende før oppsigelse. Dette er et forslag til hvordan en skriftlig advarsel i henhold til oppsigelse kan se ut.

Dersom du er i tvil om du har saklig grunn til oppsigelse eller om du har permitteringsgrunnlag, anbefaler vi at du tar kontakt med advokat.

Oppsigelse - skriftlig advarsel dokumentet er spesielt nyttig for:

- Når du skal gi arbeidstaker en skriftlig advarsel

- Når du ønsker å avskjedige en arbeidstaker

Lexolve

Lexolve er din nye digitale advokatkollega! Vårt mål er gjøre det veldig enkelt for selskaper å oppnå juridisk trygghet i sin daglige drift.