Oppsigelse - skriftlig advarsel

Skriftlig advarsel til arbeidstaker som misligholder sine plikter i arbeidsforholdet
Av Frøysaa & Bjørkgaard
Logg inn og bruk

Om dokumentet:

Arbeidsmiljøloven stiller strenge krav til arbeidsgiver i en oppsigelsesprosess. Det er ikke tilstrekkelig med en tilstrekkelig saklig grunn for oppsigelse, prosessen og dokumentene skal også oppfylle lovens krav. I dokumentserien vi har laget til Lexolve Markedsplassen oppfylles lovens formkrav til hvert enkelt dokument.

I de tilfeller en ansatt misligholder sine plikter i arbeidsforholdet, kan det være nødvendig å sende en skriftlig advarsel for å sikre bevis for at det er tatt opp med vedkommende før oppsigelse. Dette er et forslag til hvordan en skriftlig advarsel i henhold til oppsigelse kan se ut.

Dersom du er i tvil om du har saklig grunn til oppsigelse eller om du har permitteringsgrunnlag, anbefaler vi at du tar kontakt med advokat.

Oppsigelse - skriftlig advarsel dokumentet er spesielt nyttig for:

- Når du skal gi arbeidstaker en skriftlig advarsel

- Når du ønsker å avskjedige en arbeidstaker

Om Partner

Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS holder til på Lysaker. Vi leverer advokattjenester innenfor næringsliv, fast eiendom og familie og arv. Vi bidrar til merverdi gjennom advokattjenester som tilfredsstiller kundens behov, særlig for små og mellomstore bedrifter og for privatpersoner.

Les mere om Frøysaa & Bjørkgård >