Beskytt dine verdier

De juridiske ressursene du trenger for en god IPR strategi
Se alle

Beskytt verdiene som skapes i bedriften

Med “immaterielle verdier” menes forretningsideer, og arbeid og prosesser som stammer fra disse ideene. Som eksempel vil design, logo, arbeidsprosesser, kildekode og bedriftshemmeligheter være slike immaterielle verdier. I dag utgjør hele 80 % av bedriftens verdier immaterielle verdier, og derfor er det så viktig å beskytte dem!  Det er tre måter å oppnå beskyttelse for verdier som skapes i bedriften: i) Gjennom registrering, ii) gjennom avtale om eierskap og hemmelighold og iii) gjennom lovmessig vern.

Ta vår Juridisk helsesjekk for immaterielle rettigheter for å ta pulsen på hvor godt du beskytter deg! Vi gir deg også anbefalinger på hva du kan forbedre.Vurderer du å registrere navnet ditt som varemerke, kan denne guiden være nyttig.

Vurderer du å registrere navnet ditt som varemerke, kan denne guiden være nyttig.
Guide - sikre rett til navnet mitt 

Våre populære konfidensialitetsavtaler (NDAer) sørger for plikt til hemmelighold om du og din kontraktsmotpart skal dele informasjon med hverandre, og taushetserklæringene med ansatte og styremedlemmer kan du bruke om du vil forsikre deg at de holder hemmelig det du deler med dem.

NDA - fortrolighetsavtale på norsk
NDA- in English
Artikkel: NDA - hvordan fortelle en hemmelighet og samtidig beholde den
Taushetserklæring (ansatte)
Taushetserklæring (styremedlemmer)

Undersøk eksisterende rettigheter

Både gründere og etablerte firmaer erfarer jevnlig at det er dyrt å ikke gjøre hjemmeleksen før lansering av nye produkter og tjenester. Dersom andres immaterielle rettigheter benyttes, risikerer aktøren å bli stanset i en kritisk lanseringsfase. Blir bedriften også holdt erstatningsansvarlig kan dette bety vinn eller forsvinn for bedriften. Å sikre handlefrihet er derfor noe enhver bedrift bør lære seg. Et selskap som planlegger utvikling og lansering av et nytt produkt eller tjeneste bør undersøke hvilken handlefrihet selskapet har i en tidlig fase.  For enkelte forretningsområder er det særlig risiko for at konkurrenter har vern som kan blokkere kommersialisering. For eksempel i teknologisektoren hvor det er omfattende patentering, eller i merkevaresektoren hvor konkurrentene kan ha vern for design- og produktutforming. En lansering som ikke tar hensyn til andres rettigheter kan derfor bli katastrofal for bedriften. Les mer for her for å sørge for at selskapet har den handlefriheten som trengs:

Tre steg til en god IPR strategi ved lansering av nye produkter
Guide - sikre rett til navnet mitt

Hindre andre å misbruke dine rettigheter

Dersom du oppdager at noen misbruker dine rettigheter, slik som ditt åndsverk, varemerke eller en patentrettighet du eier, er det viktig at du sier fra til vedkommende bedrift eller person at de bruker en rettighet som din bedrift eier, og at de må opphøre sin bruk. Du kan benytte deg av denne malen for å påtale et slikt brudd:

Cease and desist

Flere kategorier