Sluttavtale og sluttpakke

3 ting du bør vite om sluttavtaler og sluttpakker

Når en arbeidsgiver initierer en oppsigelse, skjer det ofte at arbeidsgiver og arbeidstaker blir enige om å avslutte arbeidsforholdet frivillig ved å inngå en avtale. Dette kalles gjerne en sluttpakke, og avtalen hvor dere blir enige om betingelsene kalles “sluttavtale” eller “fratredelsesavtale”.

Heidi team lexolve
Heidi Daaland

Juridisk ansvarlig

Lang erfaring som forretningsadvokat i arbeids-, selskaps og kontraktsrett.

Sist oppdatert 19. april 2024

Håndtrykk
Få nyhetsbrevBe om å bli kontaktet

Innhold

  • Hva er sluttavtale?
  • Bør du inngå sluttavtale om du har en god oppsigelsessak?
  • Når i prosessen bør tilbud om sluttpakke komme på bordet?
  • Hva skal dere forhandle om i sluttavtalen?

Hva er sluttavtale?

Som et alternativ til en oppsigelse kan arbeidsgiver og arbeidstaker bli enige om å inngå en sluttavtale. Ofte betyr det at arbeidsgiver tilbyr den ansatte noen fordeler mot at den frasier seg sitt oppsigelsesvern. Dette kalles gjerne en sluttpakke, og avtalen hvor dere blir enige om betingelsene kalles “sluttavtale” eller “fratredelsesavtale”.

Bør du inngå sluttavtale om du har en god oppsigelsessak?

Oppsigelsesprosesser er slitsomme, tidkrevende og kan i verste tilfelle sinke veksten i selskapet ditt. Uansett hvor godt grunnlag du har, vil det alltid være noe usikkerhet rundt om en oppsigelse vil stå seg i en eventuell rettssak.  Den usikkerheten må du som arbeidsgiver som regel betale for å bli kvitt. Det er ikke uvanlig at du ønsker å få en umotivert arbeidstaker ut så raskt som mulig, slik at det ikke får for store konsekvenser for resten av arbeidsmiljøet.

Lesetips: Det kan fort bli dyrt om du gjør oppsigelsen feil. Les mer om hvordan du sier opp ansatte på riktig måte.

Når i prosessen bør tilbud om sluttpakke komme på bordet?

Dette er ulikt om det gjelder nedbemanninger og oppsigelser som skyldes arbeidstakers forhold. I nedbemanninger kan frivillige sluttavtaler være aktuelt straks de ansatte har blitt kjent med at dette vil skje - og en metode er at ansatte “søker” om en sluttpakke .

I oppsigelser som skyldes den ansatte, er det vanlig at det først avholdes et drøftelsesmøte før tilbudet om å inngå en sluttavtale gis. Først da kan du gjøre en bedre vurdering av styrkeforholdet. Jo bedre oppsigelsesgrunn og dokumentasjon, dess bedre forhandlingsgrunnlag.

Lesetips: Sørg for at beslutningen blir tatt på riktig grunnlag. Les mer om hvordan du bør avholde et drøftelsesmøte.

I oppsigelser som skyldes den ansatte, er det vanlig at det først avholdes et drøftelsesmøte. Først da kan du gjøre en bedre vurdering av styrkeforholdet. Jo bedre oppsigelsesgrunn og dokumentasjon, dess bedre forhandlingsgrunnlag.

Hva skal dere forhandle om i sluttavtalen?

Et sluttavtale kan inneholde flere ting. Fritak fra arbeidsplikten i oppsigelsestiden, sluttvederlag, uttak av ferie, og andre goder er gjerne del av forhandlingen. Størrelse og innhold varierer, alt etter selskapets størrelse og økonomiske situasjon. En sluttavtale kan også omfatte dekning av utgifter til videreutdanning og karriereveiledning, særlig når det dreier seg om en sluttavtale i en nedbemanningssituasjon.

Få nyhetsbrevBe om å bli kontaktet