Ansette, leie inn, ansette midlertidig | Lexolve

Ansette, leie inn, ansette midlertidig

Skal du ansette, leie inn, eller ansette midlertidig? Da gjelder det å henge med i svingene. Regelverket rundt ansettelse og innleie er stadig i endring og endringene skjer fort.

Heidi Daaland / SIST OPPDATERT 10. august 2023

De siste innstramningene rundt innleie trådte i kraft 1.juli 2023, men det er allerede kommet nye lovforslag.

  • Det foreslås å innføre et begrenset unntak fra nye innleieregler for virksomheter innen arrangementsbransjen. Forslaget går ut på at at innleie av arbeidstakere fra bemanningsforetak “til rigg- og sceneteknisk arbeid til kortvarig og enkeltstående arrangement” skal være tillatt i samme utstrekning som det kan avtales midlertidig ansettelse.
  • I tillegg er det et nytt direktiv under utarbeidelse i EU, plattformdirektivet, som vil kunne få påvirkning på reglene om ansettelse. Direktivet skal sikre bedre rettigheter og arbeidsvilkår for plattformarbeidere. Plattform er samlebetegnelsen på arbeid der varer og tjenester bestilles og leveres ved hjelp av en digital plattform.
  • Og driver du med utleie og anses som bemanningsforetak, kommer en ny ordning for godkjenning av selskapet som bemanningsforetak. Det betyr i praksis at alle bemanningsforetak må søke om godkjenning etter den nye ordningen.

******

Vi har laget en overordnet oversikt som kan hjelpe deg til å velge hva som gjelder for deg. Når du har valgt hva du skal gjøre bør du sørge for å få en komplett oversikt over reglene for den typen “arbeidsforhold” du ønsker.


ansette fast, ansette deltid, ansette midlertidig
innleie fra bemanningsforetak, innleie utenfor bemanningsforetak, entreprise