Nye regler om midlertidig ansettelse fra 1. juli 2022 | Lexolve

Nye regler om midlertidig ansettelse fra 1. juli 2022

Fra 1. juli er det ikke lenger lov til å ansette på midlertidig grunnlag.

Heidi Daaland / SIST OPPDATERT 08. februar 2024

Merk: Fra 1. januar 2023 har det kommet ytterligere regler om heltid-, deltid- og midlertidlig ansettelse.

Fra 1. juli 2022 er det ikke lenger lov til å ansette midlertidig på generelt grunnlag. Tidligere kunne du som arbeidsgiver ha opptil 15 % av arbeidsstokken ansatt midlertidig i 12 måneder hver uten noen spesifikk begrunnelse. Nå er dette unntaket fjernet. Hva må du som arbeidsgiver tenke på? Vi navigerer deg gjennom forretningsjussen!


I utgangspunktet sier arbeidsmiljøloven at ansatte skal ansettes fast. Midlertidige ansettelser er unntaket og må begrunnes. Fjerning av unntaket om midlertidighet på generelt grunnlag skjer som et ledd i den rød-grønne regjeringens politikk om å styrke arbeidstakernes rett til fast ansettelse.

Fra og med 1. juli er det kun lov å ansette noen midlertidig om du begrunner det med en av følgende årsaker:

  • Arbeidet er av midlertidig karakter: typisk sesongarbeid eller prosjektarbeid.
  • Vikariat: Dette forutsetter at arbeidstaker trer inn for en eller flere andre som enten er syke, har ferie eller er i permisjon.
  • Praksisarbeid: Dette forutsetter at arbeidet er et ledd i en utdanning.
  • Arbeidet er en del i et arbeidsmarkedstiltak. Det betyr at det er et tiltak i regi av eller i samarbeid med NAV som skal hjelpe deltakerne inn i, eller tilbake ut i arbeidslivet.
  • Arbeidet gjøres av en utøver eller leder i den organiserte idretten.

Lengden på midlertidigheten er også begrenset. Hvis noen er ansatt i vikariat i mer enn 3 år anses de som fast ansatt. Det samme gjelder ansettelse på grunn av arbeid av midlertidig karakter som har vart mer enn 4 år, eller en kombinasjon av disse i mer enn 3 år.

Hva kan du som arbeidsgiver gjøre hvis du trenger midlertidig arbeidskraft?

Et alternativ til midlertidig ansettelse er at du leier inn arbeidskraft fra for eksempel vikarbyrå. Husk at du som oppdragsgiver fremdeles må begrunne midlertidigheten, også når du bruker vikarbyrå. De samme kategoriene som for midlertidighet gjelder også for innleie fra vikarbyrå, med unntak av arbeid av midlertidig karakter fra 1. april 2023.

Et annet alternativ er at du leier inn fra et selskap som ikke er et vikarbyrå eller bruker konsulenter eller selvstendige oppdragstakere. Både ved innleie og bruk av konsulenter er det flere vilkår som må være oppfylt, og det er lett å trå feil. Vi kan bistå med å avklare om du har rett til å ansette midlertidig og hva du må tenke på ved innleie/bruk av konsulenter. Vi hjelper deg også med å sette opp avtaleverket slik at jussen blir rett.

Har du lyst å bli selvdrevet på det juridiske? Vi kan hjelpe deg! Book en uforpliktende samtale i dag!