Tre tips til prøvetiden | Lexolve

Tre tips til prøvetiden

Prøvetid er et godt verktøy for deg som arbeidsgiver. Det lar deg få litt tid til å bli kjent med din nye ansatt og vurdere om vedkommende passer i stillingen. Men den må brukes riktig.

Heidi Daaland / SIST OPPDATERT 30. august 2023

Hvordan bruke prøvetiden

Dessverre ser vi så altfor ofte at arbeidsgivere går igjennom prøvetiden uten å egentlig forholde seg til at det løper en prøvetid. Da blir det vanskelig å skulle bruke prøvetidsinstituttet hvis du ser at den nyansatte ikke egentlig passer til stillingen. Vi har derfor laget tre tips for å få det beste ut av prøvetiden.


Ved å følge tipsene har du lagt et grunnlag for oppsigelse dersom det blir nødvendig. Men det som er enda bedre er at du også samtidig har lagt grunnlaget for et godt samarbeid og arbeidsforhold! Så her er det ingenting å tape.

1) Sørg for at den ansatte er skriftlig informert om stillingen og virksomhetens retningslinjer

Forventningsavklaring! Det er en nøkkel i de fleste forhold og også et arbeidsforhold. Hva innebærer stillingen og hva kreves av den ansatte? Formuler en skriftlig stillingsbeskrivelse og sørg for at den ansatte har mottatt skriftlig informasjon om virksomhetens policyer og retningslinjer. Den ansatte må vite hva som forventes av vedkommende for å kunne gjøre jobben den er satt til.

2) Lag en plan og følg den!

Prøvetiden er som nevnt en tid hvor du som arbeidsgiver skal få anledning til å bli kjent med din nye ansatte. Det er også en tid hvor den ansatte skal få sette seg inn i virksomheten og lære seg hva stillingen innebærer. Det betyr at du som arbeidsgiver må sørge for tilstrekkelig opplæring. Lag en plan på hvem som skal følge opp hva og når. Og ikke minst, følg planen selv om hverdagen blir hektisk.

I Lexolve får du en plan for oppfølging av ansatte i prøvetid. Den inneholder et forslag til oppfølging som du selv kan tilpasse til selskapet og stillingen. I tillegg får du mal for oppfølgingssamtaler. Prøv selv

3) Evaluer og dokumenter løpende

Når du har et klart utgangspunkt for hva den ansatte skal utføre, og en plan for hvordan den ansatte skal lære seg det som skal gjøres, er det lettere å evaluere. Det er imidlertid ikke nok med en evaluering når prøvetiden nærmer seg slutten. Du må evaluere løpende, og gi den ansatte tilbakemelding, slik at den ansatte får mulighet til å endre seg. Har du jevnlige møter hvor du skriftlig dokumenterer hva dere blir enige om, har du også grunnlaget som trengs dersom du trenger å si opp den ansatte i prøvetiden.

Har du lyst å bli selvdrevet på det juridiske? Vi kan hjelpe deg! Book en uforpliktende samtale i dag!