Opsjonsordninger - oversikt over begreper | Lexolve

Opsjonsordninger - oversikt over begreper

Begreper knyttet til opsjonsordninger kan være vanskelig å forstå. Hva betyr egentlig tildelingstidspunkt, innløsningspris og aksjeopsjon? Kanskje har du også hørt begrepet “vesting period” på engelsk, men aldri helt forstått hva det betyr? Frykt ikke. På denne siden får du enkle forklaringer på kompliserte begreper, både på norsk og engelsk.

Juristene i Lexolve / SIST OPPDATERT 15. august 2023

Oversikt over ulike begreper i opsjonsordninger