Slik avvikler du selskapet | Lexolve

Avvikle selskapet

Skal du avvikle selskapet? Her får du oppskriften for hvordan det gjøres.

Heidi team lexolve
Heidi Daaland

Juridisk ansvarlig

Lang erfaring som forretningsadvokat i arbeids-, selskaps og kontraktsrett.

Sist oppdatert 16. mai 2024

Hengelås på stengte grønne dører
KonvoluttFå nyhetsbrevKontakt megBe om å bli kontaktet

Innhold

 • Skal du legge ned selskapet? Slik går du frem
 • Sjekk skattemessige konsekvenser og håndtering
 • Styret foreslår oppløsningen og generalforsamlingen vedtar den
 • Håndtering av virksomheten, regnskap og eiendeler
 • Endelig oppløsning foreslås av styret og besluttes av generalforsamlingen

Skal du legge ned selskapet? Slik går du frem

Det er ulike måter å avvikle et selskap på. Valg av løsning beror på om det er tilstrekkelig med midler i selskapet til å dekke selskapets forpliktelser. Hvis svaret på det er ja, kan generalforsamlingen i selskapet beslutte avvikling. Hvis det ikke er nok midler i selskapet til å dekke selskapets forpliktelser, må du først prøve å få redusert selskapets forpliktelser eller slå selskapet konkurs.


Under følger en overordnet beskrivelse av den selskapsrettslige prosessen for oppløsning av selskapet besluttet av generalforsamlingen.

Sjekk skattemessige konsekvenser og håndtering

Før du setter i gang bør du sjekke hvilke skattemessige konsekvenser oppløsningen vil få. Sjekk gjerne med regnskapsfører/revisor som også kan bistå med skattemelding for forhåndsfastsetting av skatt.


Styret foreslår oppløsningen og generalforsamlingen vedtar den

Etter at styret har foreslått oppløsning kan det besluttes av generalforsamlingen med  ⅔ flertall. Deretter sendes det melding til Foretaksregisteret om beslutningen og det løper en seks ukers kreditorfrist.

Håndtering av virksomheten, regnskap og eiendeler

Når styret er meldt oppløst er det styret som håndterer det praktiske som skal gjøres. Selskapets virksomhet kan fortsette under avviklingen dersom dette er hensiktsmessig.

 • Alle kreditorer med kjent adresse skal varsles.
 • Styret må lage en oversikt over selskapets eiendeler, rettigheter og forpliktelser, samt en balanse (eventuelt i samråd med regnskapsfører).
 • Oversikten og balansen skal revideres (dersom selskapet er revisjonspliktig) og legges ut til gjennomsyn for aksjeeierne på selskapets kontor, samt sendes til alle aksjeeiere med kjent adresse.
 • Selskapets forpliktelser dekkes ved at selskapets eiendeler selges og midlene brukes til å dekke selskapets forpliktelser.
 • Når selskapets forpliktelser er dekket og kreditorfristen har løpt ut, kan styret dele ut overskudd/eiendeler til aksjeeierne. Eiendeler som er igjen etter at selskapets forpliktelser er dekket kan enten selges slik at midler kan deles ut til aksjonærene, alternativt kan eiendelene deles ut.
 • Deretter skal styret lage et sluttoppgjør. Sluttoppgjøret skal revideres av revisor (såfremt selskapet er revisjonspliktig).


Endelig oppløsning foreslås av styret og besluttes av generalforsamlingen

Når sluttoppgjøret er klart skal det behandles i styremøte og styret foreslår endelig oppløsning av selskapet. Generalforsamlingen må deretter vedta endelig oppløsning, og det sendes melding til Foretaksregisteret om dette.

Fullstendig selskapsrettslig oversikt over oppløsning av aksjeselskap finner du i aksjelovens kapittel 16.

KonvoluttFå nyhetsbrevKontakt megBe om å bli kontaktet