Aksjeeierbok

Ha kontroll over hvem som til enhver tid eier selskapets aksjer
Av Frøysaa Bjørkgaard
Logg inn og bruk

Om Dokumentet:

Når man skal starte et nytt aksjeselskap stiller loven en rekke krav til hva som skal foreligge av dokumentasjon. I dokumentserien vi har laget for Lexolve Markedsplassen om hvordan man stifter et aksjeselskap vil man innfri lovens minimumskrav.

Dette dokumentet er aksjeeierboken. En aksjeeierbok er et dokument som beviser viser hvem som eier aksjer i selskapett, og det er påkrevd at selskapet har dette oppdatert og tilgjengelig så lenge selskapet eksisterer. Aksjeboken skal oppdateres når en ny aksjonær blir innført i aksjeeierboken eller senere når innføringen i aksjeeierboken endres.

Dokumentet er med andre ord pålagt etter aksjelovgivningen. Dersom du har spørsmål om dette eller ønsker å vite mer, kan du gjerne ta kontakt med oss.

Dersom du skal ta i bruk en aksjeeierbok vær oppmerksom på:

- Passer kun for nystiftede selskaper

- NB! Må føres alfabetisk

Om Partner

Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS holder til på Lysaker. Vi leverer advokattjenester innenfor næringsliv, fast eiendom og familie og arv. Vi bidrar til merverdi gjennom advokattjenester som tilfredsstiller kundens behov, særlig for små og mellomstore bedrifter og for privatpersoner.

Les mere om Frøysaa & Bjørkgård >