Nye regler, igjen. Heltid-, deltid- og midlertidlig ansettelse. Dette gjelder nå. | Lexolve

Nye regler, igjen. Heltid-, deltid- og midlertidlig ansettelse. Dette gjelder nå.

Nå styrkes arbeidstakernes rett til heltidsstilling ytterligere. Det er nå en lovpålagt hovedregel at arbeidstakere skal ansettes på heltid. Dette er en av flere endringer i arbeidsmiljøloven som trådte i kraft fra 1. januar 2023.

Heidi Daaland / SIST OPPDATERT 15. august 2023

Nå styrkes arbeidstakernes rett til heltidsstilling ytterligere

Det er nå en lovpålagt hovedregel at arbeidstakere skal ansettes på heltid.Dette er en av flere endringer i arbeidsmiljøloven som trådte i kraft fra 1. januar 2023. Ved bruk av deltidsansettelse må arbeidsgiver skriftlig kunne dokumentere behovet for deltidsansettelse. I tillegg må arbeidsgiver drøfte spørsmålet om deltidsansettelse med de tillitsvalgte. Videre har deltidsansatte fortrinnsrett til utvidet stilling i virksomheten. Fortrinnsretten går foran eventuelle nyansettelser eller innleie i selskapet. Deltidsansatte har også fortrinnsrett til ekstravakter og lignende.

Fra 1. april blir det vanskelige å leie inn midlertidig fra bemanningsforetak

Innleie fra bemanningsforetak hvor arbeidet er av midlertidig karakter, er ikke tillatt fra 1. april 2023. Det gjøres unntak for helsepersonell for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenester og arbeidstakere med spesialkompetanse som skal utføre rådgivnings- og konsulenttjeneste i klart avgrenset prosjekt. I tillegg kommer det en særregel om at innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold ikke vil være tillatt. Det er fortsatt mulig å benytte selvstendige oppdragstakere (entreprise) ved midlertidige behov, men loven definerer nå hva som skal til for at et oppdrag skal anses som entreprise. Dersom oppdraget ikke faller inn under lovens definisjon vil det anses som en ulovlig innleie.

Vurderingsmomentene er:

  • om oppdragsgiver har ledelsen av arbeidet og ansvar for resultatet,
  • om det i hovedsak skal leveres arbeidskraft,
  • om arbeidet skjer i nær tilknytning til oppdragsgivers virksomhet,
  • om arbeidet dekker et vedvarende arbeidskraftbehov hos oppdragsgiver, og
  • om arbeidet skjer innenfor oppdragsgivers kjerne- eller hovedaktivitet.

NB! Vær oppmerksom på at innleide arbeidstakere fra 1. april 2023 også har krav på fast ansettelse hos innleier etter tre års sammenhengende innleie uavhengig av grunnlaget.

Hva burde du som arbeidsgiver gjøre hvis du leier inn eller ut fra et bemanningsforetak?

Har du en pågående kontrakt når loven trer i kraft den 1. april 2023, vil loven gjelde fra 1. juli 2023. Likevel bør du allerede nå få en oversikt over inn- eller utleien fra bemanningsforetaket. Hvis innleien er begrunnet i arbeid av midlertidig karakter og ikke omfattes av unntakene, vil den være ulovlig. Driver din virksomhet med bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og/eller tidligere Vestfold er det særlig viktig at du sjekker om avtalene dine betraktes som entrepriseavtaler (se vurderingsmomenter over) eller innleieavtaler.

Har du lyst å bli selvdrevet på det juridiske? Vi kan hjelpe deg! Book en uforpliktende samtale i dag!