Midlertidig ansettelse

En smart mal for midlertidig ansettelse.

Av Lexolve
Bruk mal

Om dokumentet

Dette er en arbeidsavtale for selskaper som ønsker å ansette en person midlertidig. Avtalen må inkludere grunnlaget for den midlertidige ansettelsen og når det tidsbegrensede arbeidet skal avsluttes. Med Lexolve kan du enkelt fylle ut, sende og signere arbeidsavtalen. Malene våre er utformet av advokater og oppfyller alle lovens krav. Avtalen regulerer også konkurranseklausuler og immaterielle rettigheter knyttet til arbeidsforholdet.

Grunnlag for ansettelse
Konkurranseklausul
Immaterielle rettigheter
Smart mal

F.A.Q.s

Hva gir grunnlag for en midlertidig ansettelse?
Hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?
Når har en midlertidig ansatt krav på fast ansettelse?