Ulike former for arbeidskraft - oversikt

Ulike former for arbeidskraft - oversikt

Skal du ansette, leie inn, ansette midlertidig? Da gjelder det å henge med i svingene. Regelverket rundt ansettelse og innleie er stadig i endring og endringene skjer fort. Vi har laget en overordnet oversikt som kan hjelpe deg til å velge hva som gjelder for deg. Når du har valgt hva du skal gjøre bør du sørge for å få en komplett oversikt over reglene for den typen “arbeidsforhold” du ønsker.

Juristene i Lexolve / SIST OPPDATERT 23. januar 2024

ansette fast, heltid, deltid, midlertidig
innleie entreprise

*Innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold er ikke tillatt.

Ønsker du å lære mer kan du lese vår artikkel om fast eller midlertidig ansettelse, gjøre innleie eller bruke konsulent.

Her er en oversikt over våre blogginnlegg om endringer i arbeidsmiljøloven fra 2022-2024: