Se mer

Midlertidig ansettelse

Som utgangspunkt skal ansettelser være av fast karakter, men det kan være mange situasjoner der en arbeidsgiver trenger en ansatt for en midlertidig periode. Les mer om hvilke situasjoner her.

Midlertidig ansettelse
Benedicte Westbye

Benedicte er vår fantastiske innholdsprodusent! Hun har en mastergrad fra UiO der hun spesialiserte seg innen IP og kontraktsrett. Hun er også skuespiller, med erfaring innen film og TV industrien.

Kreativ, positiv og tørr sans for humor er de tre adjektivene som beskriver henne best.

På fritiden liker hun å se på tv serier, trene pilates og bake.

Som utgangspunkt skal ansettelser være av fast karakter, men det kan være mange situasjoner der en arbeidsgiver trenger en ansatt for en midlertidig periode. Det kan være at selskapet har ekstra stort trykk, tider i løpet av året hvor behovet for arbeidskraft er større slik som sesongarbeid, eller behov for å erstatte noen midlertidig ved permisjon.

Når kan midlertidig ansettelse benyttes?

Midlertidig ansettelse må være helt nødvendig for bedriften. Behovet må kun være av midlertidig karakter, dvs. at man regner med at behovet som begrunner den midlertidige ansettelsen vil gå over (sesongen tar slutt, foreldrepermisjonen tar slutt osv.). For eksempel vil en deltidsstilling aldri kunne regnes som midlertidig.

Grunnlaget for midlertidig ansettelse

Grunnlaget for midlertidig ansettelse er en kontrakt hvor dette uttrykkelig stadfestes. Her må også det bestemte lovvilkåret for den midlertidige ansettelsen komme klart til uttrykk. Dette er fordi den midlertidige ansettelsen er et unntak fra hovedregelen om at en ansettelse i utgangspunktet skal være fast.

Hva sier loven?

I arbeidsmiljøloven er følgende satt som grunnlag for å kunne ansette noen midlertidig:

 1. Når arbeidet er av midlertidig karakter:
  Sesongarbeid, ekstrahjelp (tilkallingshjelp eller ringevikar) og prosjektarbeid faller alle innenfor denne kategorien.
  • Sesongarbeid: Vil for eksempel inkludere innhøsting eller turistsesong- altså bestemte tider på året hvor en arbeidsgiver vil ha ekstra behov for hjelp.
  • Ekstrahjelp/ tilkalling: dette kan benyttes når virksomheten ikke på forhånd kan forutse eller planlegge behovet for ekstrahjelp. Et eksempel er om det oppstår et uforutsett behov for ekstrahjelp i noe som plutselig blir en travel periode og arbeidsgiver på forhånd ikke kunne ha forutsett dette.
  • Prosjektarbeid: dette gjelder et tidsbegrenset arbeid som til vanlig ikke er en del av virksomhetens faste eller løpende oppgaver.
  • Ekstrahjelp/ tilkalling: dette kan benyttes når virksomheten ikke på forhånd kan forutse eller planlegge behovet for ekstrahjelp. Et eksempel er om det oppstår et uforutsett behov for ekstrahjelp i noe som plutselig blir en travel periode og arbeidsgiver på forhånd ikke kunne ha forutsett dette.
  • Prosjektarbeid: dette gjelder et tidsbegrenset arbeid som til vanlig ikke er en del av virksomhetens faste eller løpende oppgaver.
 2. Vikariat- en midlertidig ansatt vil tre inn for en eller flere andre som enten er syke, avvikler ferie eller er i permisjon.
 3. Praksisarbeid
 4. Deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med NAV
 5. Ledere, utøvere, trenere innen den organiserte idretten
 6. Midlertidig ansettelse på generelt grunnlag: Her må ikke arbeidsgiver oppgi en spesifikk grunn for den midlertidige ansettelsen, men merk at avtalen og perioden ikke kan overstige 12 måneder- da vil den midlertidige ansatte ha krav på fast ansettelse.

Dersom arbeidsgiver ikke gir den midlertidige ansatte en fast stilling etter disse 12 månedene, vil bedriften være i karantene i 12 måneder, noe som betyr at de ikke kan ansette noen fast i den posisjonen den midlertidige ansatte akkurat har hatt, og ikke fikk fast ansettelse i. Dette gjelder også for arbeidsoppgaver av samme art.

Dersom en bedrift har hatt en person midlertidig ansatt i vikariat og så midlertidig ansatt på generelt grunnlag, vil personen antas å være fast ansatt etter den midlertidige ansettelsen har vart i 3 år. Der en person har vært midlertidig ansatt fordi arbeidet er av midlertidig karakter, vil vedkommende antas å være fast ansatt etter den midlertidige ansettelsen har vart i 4 år.