Godkjennelse bemanningsforetak

Sjekk om du må ha godkjennelse som bemanningsforetak

Fra 2024 er det en ny godkjennelsesordning for bemanningsforetak. Det betyr at du må ha godkjennelse fra Arbeidstilsynet for å kunne drive med utleie av ansatte.

 

En tommelfingerregel er at alle som har til formål å leie ut ansatte eller som leier ut mer enn 50 % av sine ansatte, må ha godkjennelse som bemanningsforetak.

 

Er du usikker på hva som gjelder for deg? Legg inn e-posten din her så sender vi deg vår e-bok.

søke godkjenning bemanningsforetak

Utleie av ansatte, salg av konsulenttjenester, entreprise - hva er forskjellen?

Ved utleie av ansatte stiller du arbeidskraften til den utleide arbeidstakeren til disposisjon for innleier. Det selskapet som leier inn den ansatte har styringsretten over den ansatte og som bestemmer hvordan arbeidet skal utføres.

Det finnes to ulike former for utleie; utleie fra bemanningsforetak og utleie fra selskap som ikke er bemanningsforetak (typisk produksjonsselskap).

Har du som formål å drive med utleie og/eller leier du ut mer enn 50 % av de ansatte vil du anses som bemanningsforetak.
Er du et bemanningsforetak, så må du fra 1. januar 2024 ha godkjennelse fra Arbeidstilsynet for å drive virksomheten.

Utleie fra produksjonsselskap krever ikke godkjennelse.

Ved entreprise selger du et resultat, ikke arbeidskraft. Da trenger du ikke godkjennelse.

Selger du konsulenttjenester så må du vurdere konkret om du selger et resultat eller arbeidskraft. Selger du arbeidskraft anses du som et bemanningsforetak, og da må du registere deg hvis du har som formål å drive med utleie og/eller leier ut mer enn 50 % av de ansatte.

Selger du tjenester fra et selskap som består av kun én person (enkeltpersonforetak eller selskap hvor eieren er eneste ansatt) er det ikke innleie. Men da er det viktig å være oppmerksom på skillet mellom et arbeidsforhold og et oppdragsforhold.

Sjekk kravene til registrering på Arbeidstilsynet.no

Last gjerne ned vår e-bok og sjekk hva som gjelder for din virksomhet!

Trenger du avtale for salg av tjenester eller utleie av arbeidskraft finner du det på Lexolve.