Intensjonsavtale: Klar til forlovelse, men et stykke unna ekteskap? | Lexolve
Les mer

Intensjonsavtale: Klar til forlovelse, men et stykke unna ekteskap?

På et eller annet tidspunkt i forhandlinger om samarbeid vil partene være klar til å formalisere noen av planene skriftlig. Det kan for eksempel være når partene ønsker å gjennomføre et pilotprosjekt for å prøve ut et nytt produkt eller en tjeneste. Begge er enige om at detaljer må utarbeides før de er klare til å signere en mer permanent avtale, men de ønsker å indikere et visst engasjement for prosjektet.

Intensjonsavtale

Hvilken type avtale?

En slik foreløpig avtale er ofte kalt en “intensjonsavtale” eller en “prinsippavtale”. På engelsk brukes begrepene “letter of intent” (“LOI”)”, “memorandum of understanding”(“MoU”) og “heads of agreement” (“HoA)”.  Valg av navn avgjør ikke avtalens juridiske karakter -  det er prinsippet om substans fremfor form som gjelder. Det betyr at det er innholdet i avtalen som er avgjørende.

Hovedpoenget er å ha en avtale sier noe om partenes intensjoner, men som kun forplikter på utvalgte klausuler.  Det er viktig at det i selve avtalen fremgår om og i hvilken grad de enkelte klausulene skal være bindende.   Klausuler som regulerer hemmeligholdelse av konfidensiell informasjon eller å forhandle eksklusivt bør for eksempel være bindende.

Er det komplisert å lage en intensjonsavtale?

Avtalen må ikke være komplisert. Hensikten er å beskrive partenes intensjoner så tydelig som mulig.

Følgende elementer er vanligvis inkludert i en intensjonsavtale:

  • Hensikten med å inngå avtale
  • Roller og ansvar for hver involvert part
  • Ressurser bidratt av hver part
  • Vurdering av de tiltenkte fordelene fra hver part
  • Varighet
  • Konfidensialitetsforpliktelser (med mindre partene har inngått en NDA)
  • Klausuler om eksklusivitet

Vår populære intensjonsavtale (LOI/MoU/HoA) er en mal som du raskt kan skreddersy for å lage en god avtale som dine potensielle kunder signerer som første steg i et samarbeid.

Background Image
Superdame
Trenger du en intensjonsavtale?
Book en uforpliktende samtale for å høre hvordan vi kan hjelpe deg!