Intensjonsavtale: Klar til forlovelse, men et stykke unna ekteskap? | Lexolve
Les mer

Intensjonsavtale: Klar til forlovelse, men et stykke unna ekteskap?

Intensjonsavtaler er nyttige når man vil oppsummere hva dere har kommet frem til så langt, men enda ikke er klar for å inngå bindende avtale om kjøp eller samarbeid. Med Lexolve skriver dere kvalitetskontrakter på minutter.

Intensjonsavtale

Intensjonsavtaler er nyttige når man vil oppsummere hva dere har kommet frem til så langt, men enda ikke er klar for å inngå bindende avtale om kjøp eller samarbeid. Med Lexolve skriver dere kvalitetskontrakter på minutter.

En intensjonsavtale forplikter ikke til å gjennomføre kjøp eller samarbeid

En intensjonsavtale er en avtale som ikke forplikter til å gjennomføre et kunde- eller samarbeidsforhold. Den beskriver i stedet en intensjon om å inngå en bindende avtale om dette, men hvor flere detaljer må på plass før endelig avtale kan inngås. I mellomtiden kan en intensjonsavtale oppsummere hva dere er blitt enige om så langt og hva dere jobber mot, og kanskje gi noen spilleregler slik som hemmelighold i resten av forhandlingsperioden. Ved å forankre det dere allerede er enig om i en intensjonsavtale, kan dette være et nyttig verktøy på veien for å få avtalen endelig i havn.

En slik foreløpig avtale er ofte kalt en “intensjonsavtale” eller en “prinsippavtale”. På engelsk brukes begrepene “letter of intent” (“LOI”)”, “memorandum of understanding”(“MoU”) og “heads of agreement” (“HoA)”.  Det har ikke noen betydning hva du kaller avtalen -  det er prinsippet om substans fremfor form som gjelder. Det betyr at det er innholdet i avtalen som er avgjørende for om det er en intensjonsavtale eller ikke.

Tips: I Lexolve kan du enkelt tilpasse vår populære intensjonsavtale (LOI/MoU/HoA) til å bli en god avtale som dine potensielle kunder signerer som første steg i et samarbeid.

For å være en intensjonsavtale må avtalen si noe om partenes intensjoner, men forplikter kun på utvalgte klausuler. Det er viktig at det i selve avtalen fremgår om og i hvilken grad de enkelte klausulene skal være bindende. Klausuler som regulerer hemmeligholdelse av konfidensiell informasjon eller å forhandle eksklusivt bør for eksempel være bindende.

Tips: I Lexolve får du hjelp til å ta stilling til hva du bør ha med i vilkår og avtaler, og til å vedlikeholde og oppdatere dem når du oppdager noe nytt. Du får også tilgang til digital signering og et arkiv som gir deg kontroll over avtalene dine. Lag gratis bedriftskonto og prøv oss ut!

Vanlige elementer du bør ta inn i  intensjonsavtalen

Avtalen må ikke være komplisert. Hensikten er å beskrive partenes intensjoner så tydelig som mulig. Følgende elementer er vanligvis inkludert i en intensjonsavtale:

  • Hensikten med å inngå avtale
  • Roller og ansvar for hver involvert part
  • Ressurser bidratt av hver part
  • Vurdering av de tiltenkte fordelene fra hver part
  • Varighet
  • Konfidensialitetsforpliktelser (med mindre partene har inngått en NDA)
  • Klausuler om eksklusivitet
Tips: Trenger du flere avtaler for samarbeid? Med avtalepakken fra Lexolve beskytter du både selskapet ditt og korter ned forhandlingsprosessen. Få NDA, intensjonsavtale og samarbeidsavtale i en og samme pakke.


Background Image
Superdame
Trenger du en intensjonsavtale?

Lag kvalitetskontrakter på minutter med Lexolve og få hjelp fra jurister når du sitter fast.