NUF: en aktuell selskapsform for utenlandske aktører i Norge

NUF: en aktuell selskapsform for utenlandske aktører i Norge

Før du skal starte virksomhet må du vite hvilken selskapsform du skal velge. For utenlandske aktører kan NUF være en aktuell selskapsform for virksomheten.

Heidi team lexolve
Heidi Daaland

Juridisk ansvarlig

Lang erfaring som forretningsadvokat i arbeids-, selskaps og kontraktsrett.

Sist oppdatert 07. mai 2024

to menneker i engasjert diskusjon, stående i et rom med utsikt ut av vinduet mot en høy bygning
NyhetsbrevFå nyhetsbrevBook møteBe om å bli kontaktet

Innhold

 • Hva er et NUF?
 • Hvorfor etablere NUF?
 • Hvordan opprette og registrere NUF?
 • Hva bør vi velge, NUF eller ENK?
 • Hva bør vi velge, NUF eller AS?
 • Må du ha eget styre i NUF?
 • Hvilke skatteregler gjelder for NUF?
 • Når er et NUF revisjonspliktig?
 • Når er et NUF regnskapspliktig?

Kort forklart

Et NUF er en avdeling av et utenlandsk selskap. Her får du vite mer om hva et NUF er, hvordan du etablerer et NUF og forskjellen mellom NUF og andre selskapsformer.

Hva er et NUF?

NUF står for norsk avdeling av et utenlandsk foretak. Det vil si at det er en filial som etableres i Norge under et utenlandsk selskap. Det utenlandske selskapet kan som utgangspunkt være registrert hvor som helst i verden. Videre kan det utenlandske selskapet være en hvilken som helst virksomhetsform, for eksempel aksjeselskap, ansvarlig selskap, enkeltpersonforetak eller noe annet.

Et NUF er ikke et eget selskap, men en avdeling under det utenlandske selskapet. Et NUF er derfor ikke et eget rettssubjekt. Hvis du skal inngå en avtale med et NUF er det derfor fornuftig å inkludere hovedselskapet som part i avtalen.

Hvorfor etablere NUF?

En av begrunnelsene for å etablere et NUF i Norge har tidligere vært å få etablert og driftet et selskap på en litt enklere måte enn ved å etablere og drifte et aksjeselskap. Denne begrunnelsen er noe svekket etter at det ble gjort endringer i aksjeloven som gjør at det er enklere å starte og drifte et aksjeselskap. Kapitalkravet ved stiftelse av aksjeselskap er redusert og kravet til revisjon er ikke lengre absolutt.

Tidligere måtte du skyte inn NOK 100 000 for å stifte et aksjeselskap. Kapitalkravet er nå redusert til 30 000. Det er derfor ikke så mye å spare på å opprette NUF versus aksjeselskap lengre.

Revisjonskravene for aksjeselskap og NUF er også nokså like. Et NUF som er skattepliktig til Norge har revisjonsplikt når en av disse forutsetningene er oppfylt:

 • Driftsinntektene er over 7 millioner kroner
 • Balansen viser eiendeler over 27 millioner, eller
 • Gjennomsnittlig antall ansatte er over 10 årsverk

Tidligere måtte alle aksjeselskap ha revisor, men nå er det ikke lenger lovpålagt for små aksjeselskap å ha revisor. De kan velge at årsregnskapet ikke skal revideres hvis:

 • Driftsinntektene er mindre enn 7 millioner kroner, og
 • balansesummen er mindre enn 27 millioner kroner, og
 • gjennomsnittlig antall ansatte ikke overstiger 10 årsverk

Et NUF er underlagt reglene som gjelder i det landet hovedselskapet er etablert. Hvis et engelsk selskap etablerer et NUF i Norge, vil det være selskapsretten i England som er avgjørende for aksjonærenes ansvar og krav til aksjekapital. Men på mange områder vil et NUF uansett bli behandlet nokså likt som et aksjeselskap hva gjelder rapporteringsplikter.

et menneske som viser et annet menneske rundt

Hvordan opprette og registrere NUF?

Skal du opprette et NUF i Norge, må du registrere virksomheten i Brønnøysundsregisteret. Det gjør du via samordnet registermelding som du finner på brreg.no eller altinn.no.

Som vedlegg til registermeldingen må du legge ved blant annet registreringsbevis fra offentlig registreringsmyndighet i hjemlandet.

Hvilke andre vedlegg som må medfølge beror på om du skal registrere avdelingen i Enhetsregisteret eller Foretaksregisteret.

Utenlandske foretak som ikke driver virksomhet i Norge, har registreringsrett i Enhetsregisteret dersom de har behov for et norsk organisasjonsnummer.

Skal avdelingen drive virksomhet i Norge må du registrere den i Foretaksregisteret. Da må du i tillegg til registreringsbevis fra offentlig registreringsmyndighet i hjemlandet legge ved blant annet:

 • Stiftelsesdokument og vedtekter for det utenlandske foretaket
 • Protokoll fra dem i det utenlandske foretaket som har myndighet til å beslutte opprettelse av virksomhet i Norge
 • Hvis det er valgt eget styre for avdelingen, må du også legge ved protokoll fra dem i det utenlandske foretaket som har myndighet til å velge eget styre for avdelingen i Norge

Se detaljerte krav til vedlegg og hva registreringen koster på Brønnøysundregistrene .

Alle som skal ha en rolle i NUF-et og som ikke har norsk fødselsnummer eller norsk d-nummer, må i tillegg fylle ut søknad om tildeling av d-nummer.

Hva bør vi velge, NUF eller ENK?

Forskjellen mellom etablering og drift av et NUF og et ENK, beror på hvilken selskapsform hovedselskapet som NUF ligger under har. Det er den selskapsformen som er avgjørende for eiernes rettigheter og plikter. I Norge vil NUF på mange måter behandles nokså likt som et aksjeselskap hva gjelder rapporteringsplikter. Et ENK er et selskap hvor du som eier styrer og driver virksomheten alene. Dette er en vanlig måte for selvstendig næringsdrivende å organisere sin næringsvirksomhet på med lave etableringskostnader. Enkeltpersonforetaket og du som eier regnes som samme juridiske enhet.

 • Det er ikke noe krav til stiftelseskostnader for hverken ENK eller NUF.
 • Begge selskapsformene må registreres i Foretaksregisteret. NUF må fremlegge stiftelsesdokument fra hovedselskapet
 • ENK blir ansett som samme subjekt som eier. De fleste ENK har regnskapsplikt, men ellers er det få krav til rapportering. De fleste NUF har også regnskapsplikt og revisjonsplikt dersom gitte terskelverdier er oppnådd.

📖 Les mer om: ENK: En enkel guide til å starte Enkeltpersonsforetak

Hva bør vi velge, NUF eller AS?

Forskjellen mellom etablering og drift av et NUF og et AS, beror på hvilken selskapsform hovedselskapet som NUF ligger under har. Det er den selskapsformen som er avgjørende for rettighetene og pliktene for eieren av et NUF. I Norge vil NUF på mange måter behandles nokså likt som et aksjeselskap hva gjelder rapporteringsplikter.

 • Det er ikke noe krav til stiftelseskostnader for et NUF. Et AS må stiftes med minimum NOK 30 000 i aksjekapital.
 • Begge selskapsformene må registreres i Foretaksregisteret og fremlegge stiftelsesdokument (NUF fra hovedselskapet og AS fra selskapet selv)
 • Alle aksjeselskaper og de fleste NUF har regnskapsplikt og begge selskapsformene har revisjonsplikt dersom de oppfyller gitte terskelverdier.

📖 Les mer om: Starte AS: 10 steg fra idé til suksess

📖 Les mer om: Drive AS: Unngå fallgruvene i ditt første driftsår!

Må du ha eget styre i NUF?

Et NUF kan velge å ha et eget styre i Norge dersom det ønsker, men det er ikke pålagt. Det er tilstrekkelig å ha en kontaktperson registrert på avdelingen i Norge.

Hvilke skatteregler gjelder for NUF?

De fleste NUF vil være skattepliktig til Norge for den virksomheten som drives i Norge gjennom NUF´et. Skattesatsen avhenger av hvilken organisasjonsform hovedselskapet i utlandet har.

Når er et NUF revisjonspliktig?

Et NUF som er skattepliktig til Norge har revisjonsplikt når en av disse forutsetningene er oppfylt:

 • Driftsinntektene er over 7 millioner kroner
 • Balansen viser eiendeler over 27 millioner, eller
 • Gjennomsnittlig antall ansatte er over 10 årsverk

Når er et NUF regnskapspliktig?

Driver NUF´et virksomhet i Norge og er skattepliktig til Norge vil de også være regnskapspliktig. Det betyr at det må føres regnskap og årsregnskapet må sendes inn til Regnskapsregisteret.

Prøv Lexolve uforpliktende i 30 dager

Utforsk hvorfor 2000+ selskaper allerede bruker Lexolve som sin digitale juridiske avdeling gjennom en uforpliktende prøveperiode hvor du får tilgang til alt innholdet i Lexolve basis:

 • Lag så mange avtaler du vil fra våre mest populære avtalemaler
 • Signer avtalene digitalt
 • Utforsk avtalearkivet som gir deg smarte innsikter
 • Spør oss eller bruk AI chatten om hjelp når du lurer på noe!
NyhetsbrevFå nyhetsbrevBook møteBe om å bli kontaktet