Aksjeeierbevis

Lovpålagt dokument som beviser aksjonærens eiendomsrett til aksjene.
Av Frøysaa & Bjørkgaard
Logg inn og bruk

Om dokumentet:

Når man skal starte et nytt aksjeselskap stiller loven en rekke krav til hva som skal foreligge av dokumentasjon. I dokumentserien vi har laget for Lexolve Markedsplassen om hvordan man stifter et aksjeselskap vil man innfri lovens minimumskrav.

Dette dokumentet er aksjeeierbevis. Et aksjeeierbevis er et dokument som beviser aksjonærens eiendomsrett til aksjene i selskapet, og skal være i tråd med aksjeeierboken som det er påkrevd at selskapet har. Aksjebeviset sendes fra selskapet til den enkelte aksjonær ved stiftelse av selskapet, når en ny aksjonær blir innført i aksjeeierboken eller senere når innføringen i aksjeeierboken endres.

Dokumentet er med andre ord pålagt etter aksjelovgivningen. Dersom du har spørsmål om dette eller ønsker å vite mer, kan du gjerne ta kontakt med oss.

Spesielt nyttig for:

- Følge opp dine investorer med et Aksjeeierbevis

Om Partner

Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS holder til på Lysaker. Vi leverer advokattjenester innenfor næringsliv, fast eiendom og familie og arv. Vi bidrar til merverdi gjennom advokattjenester som tilfredsstiller kundens behov, særlig for små og mellomstore bedrifter og for privatpersoner.

Les mere om Frøysaa & Bjørkgård >