Arbeidsavtale - midlertidig ansettelse

Arbeidsavtale til midlertidig ansettelse i bedrift.
Av Frøysaa Bjørkgaard
Logg inn og bruk

Om dokumentet:

Prosessen rundt ansettelse kan være krevende for små selskaper, og det kan være vanskelig å vite hvilken arbeidsavtale man skal benytte seg av. Loven oppstiller minimumsvilkår til hva en arbeidsavtale skal inneholde, uavhengig av om det er en fast eller midlertidig ansettelse. Dokumentene i dokumentserien vi har laget til Lexolve Market om ansettelse oppfyller lovens vilkår.

Arbeidsmiljølovens utgangspunkt i en arbeidsavtale er at arbeidstaker skal ansettes i fast stilling. Dersom du ønsker midlertidig ansettelse av en arbeidstaker må du først være sikker på at det er adgang til dette etter loven. Dette dokumentet oppfyller de formkrav som følger av arbeidsmiljøloven til en midlertidig ansettelse, samtidig som at avtalen blant annet regulerer konkurranseklausuler og immaterielle rettigheter knyttet til arbeidsforholdet.

Dersom du er i tvil om hvilken ansettelsesform du skal bruke, anbefaler vi at du tar kontakt med advokat.

Arbeidsavtalen er spesielt nyttig for:

- Selskaper i utvikling og vekst

- Selskaper som skal ansette en person midlertidig

Om Partner

Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS holder til på Lysaker. Vi leverer advokattjenester innenfor næringsliv, fast eiendom og familie og arv. Vi bidrar til merverdi gjennom advokattjenester som tilfredsstiller kundens behov, særlig for små og mellomstore bedrifter og for privatpersoner.

Les mere om Frøysaa & Bjørkgård >