Hjemmekontor: Hvilke regler gjelder i 2022?

Hjemmekontor - hvilke regler gjelder i 2022?

Fra 1. juli gjelder arbeidsmiljlølovens regler om arbeidstid også for arbeid fra hjemmekontoret. Hva må jeg som arbeidsgiver tenke på? Vi forklarer lover og regler, muligheter og ulemper fra personlige erfaringer.

Juristene i Lexolve / SIST OPPDATERT 08. februar 2024

I livet etter lockdown vil hjemmekontor fortsatt være en naturlig del av HR-miksen. "Hjemmekontor” er blitt et av de hyppigst brukte ordene de siste to årene og med god grunn. Under pandemivåren 2020 flyttet 60 % av alt arbeid inn i hjemmene våre. Hjemmekontor viste seg å fungere bedre enn forventet, og selv om pandemien er over, har den endret normene i arbeidslivet. I følge forskning arbeider vi lenger, samtidig som vi virker å være både lykkeligere og mer produktive.

Hva skal arbeidsgiver dekke ved hjemmekontor?

Det finnes ingen forskrifter som nøyaktig beskriver hva du som arbeidsgiver skal dekke ved hjemmekontor. Utgangspunktet er at du som arbeidsgiver må dekke det som er nødvendig for at den ansatte skal kunne utføre sine arbeidsplikter. Dette varierer fra virksomhet til virksomhet og fra person til person. Paula Le Regina, Lead Brand Designer i Lexolve, for eksempel, jobber fra Lisboa, mens mesteparten av hennes kolleger sitter i Oslo. I Lisboa deler hun office space med blant annet en kunstner.

Portugal hjemmekontor

- Å arbeide “remote” handler ikke bare om å jobbe hjemmefra. Det handler om trygghet og arbeide under forutsetninger som dyrker kreativiteten, sier Paula. For meg er det inspirerende å sitte i et miljø sammen med mennesker som har helt andre ferdigheter og oppgaver.

Forutsigbarhet vil være et nøkkelord for effektiv ledelse når dine ansatte sitter på forskjellige plasser. For Paula kan det være litt frustrerende å få sen beskjed om at et møte for eksempel er avlyst, siden kontoret hennes ligger en spasertur hjemmefra.

- Kommunikasjon og forventningsavklaringer blir enda viktigere nå, som vi jobber fra forskjellige steder, sier Paula.

Hybride arbeidsformer stiller nye krav til kommunikasjon og møtestruktur. Under hvilke former kan og skal vi gjennomføre et møte? Er det ok å delta i et møte på bussen? Det er viktig at du som sjef sammen med dine kollegaer setter rammer og regler for hvordan dere jobber sammen

Hva har den ansatte krav på ved hjemmekontor?

Fra et juridisk perspektiv er det kun det som skal til for at den ansatte kan utføre sitt arbeid. Når grensen mellom arbeid og privatliv flyter sammen, bidrar det til å se mennesket først bak den ansatte. Vi får et innblikk i hverdagsrutinene til våre kollegaer på en helt ny måte. Dette betyr at refleksjonen rundt hjemmekontor blir mye viktigere.

- Remote arbeid gir meg muligheten å besøke familie og venner i Skottland, samtidig som jeg ikke må gjøre avbrekk i arbeidsflyten, sier Lynne Skajaa, som er Legal Designer i Lexolve, bosatt i Oslo, med familie i Skottland. Samtidig som Lynne kan fortsette å utføre jobben sin, kan hun diskutere legal tech med mennesker som ikke nødvendigvis er så kjent med fagfeltet.

- Det hjelper meg å reflektere rundt hva jeg jobber med, og samtidig gjøre produktet bedre.

Er det lov å ha hjemmekontor i utlandet?

I de mørkeste månedene av året drømmer Lynne om å jobbe et annet sted i verden. Men er det lov å ha hjemmekontor i utlandet? Ja, det er i utgangspunktet ikke noe som hindrer bruk av hjemmekontor i utlandet, men det er viktig å avklare hvilke konsekvenser det vil kunne få, både arbeidsrettslig og ellers. For den enkelte ansatte vil det blant annet kunne ha skattemessige og trygdemessige konsekvenser og for selskapet vil det også kunne få skattemessige konsekvenser.

Hvis du har ansatte i flere tidssoner, er det viktig at du husker på dette når du planlegger møter, slik at det funker bra for alle. Kine Fjellum, Growth Manager på Lexolve, mener at muligheten til hjemmekontor har gjort hennes arbeidshverdag bedre.

- Jeg trenger ikke å stresse med logistikken rundt familien og dager hvor helsen ikke er på min side, får jeg fremdeles jobb gjort hvis jeg gjør den hjemmefra.

Kan den ansatte kreve hjemmekontor?

Nei, svarer juristene våre. Arbeidssted er et punkt som skal være regulert i arbeidsavtalen mellom arbeidstaker og arbeidsgiver ved oppstart av arbeidsforholdet. Dersom arbeidsavtalen ikke åpner for bruk av hjemmekontor kan de ansatte som utgangspunkt ikke kreve hjemmekontor.

Hva gjør hjemmekontoret med kreativiteten?

Her sier både forskning og mennesker forskjellige ting, noe som kan være et tegn på at kreativitet er en individuell prosess, hvor forskjellige mennesker trenger forskjellige forutsetninger.

- På hjemmekontor kan jeg løpe i lunsjen, uten mye logistikk. Jeg kan koble av hjernen når jeg tar ut av oppvaskmaskinen og jeg kan arbeide mer konsentrert, sier Merete Nygaard, CEO i Lexolve.

Samtidig opplever hun at hjemmekontor kan hindre innovasjon. Det er vanskelig å få til kreativitet og et godt samarbeid hvis alt arbeid skjer på 100 % hjemmekontor. Da mister man spontane idémyldringer.

Merete og Paula jobber remote i Portugal

Ida Serneberg, CMO i Lexolve, er enig i at de spontante idémyldringene går tapt. Samtidig har hun sine beste innovative øyeblikk, hjemme, når hun kan jobbe uten å bli forstyrret - eller kanskje heller; når hun ikke kan forstyrre andre. ;)

- Mellom Mortensrud og Oslo S er det tre bokkapittel. Et sted på jernbanen mellom Halden og Öxnered mister du all internettforbindelse. Da kan man jobbe helt fritt og uforstyrret med strategisk arbeid. Jeg elsker å bruke begrensningene som muligheter. Samtidig savner jeg kollegene hvis jeg jobber hjemmefra i lenger perioder. Variasjonen er viktig, synes jeg.

Fra 1. juli gjelder Arbeidsmiljlølovens regler om arbeidstid også for arbeid fra hjemmekontoret. Det er mange som mener at disse reglene ikke er fleksible nok og ikke tilpasset dagens arbeidsordninger og da særlig hjemmekontoret.

- Noen ganger mister jeg tidsfølelsen, når jeg jobber hjemmefra. Du kanskje jobber fokusert med noe, og plutselig er det mørkt ute, sier Thanh Ho, Customer Access Manager på Lexolve.

Det er altså grunn til at vi trenger regler om arbeidstid, og særlig reglene om hvile mellom arbeidsøkter. Når skillet mellom hjem og arbeid viskes ut kan vernet som følger av arbeidstidsbestemmelsene bli enda viktigere. Samtidig kan tilværelsen på hjemmekontoret gi oss inspirasjon til arbeidskontoret også. Thanh sier at hjemmekontoret tvinger henne å ta mikropauser når hun lufter hunden. Mikropauser hjelper henne å holde fokuset lenger. Hvordan kan vi finne tilsvarende pauser på arbeidskontoret?

- Hybrid arbeid handler om at vi passer på hverandre, at vi trener oss på grensesetting, og rommer at vi har forskjellige behov. Det må vi huske på, sier Paula.