Opsjonsprogram for ansatte | Lexolve

Opsjonsprogram for ansatte

Opsjonsprogram for de ansatte kan motivere til å ta ekstra eierskap, bli lenge i selskapet og kompensere for manglende markedslønn. Dess lengre de ansatte blir i selskapet og bidrar til dets suksess, dess flere (og mer verdifulle) aksjer vil de ha krav på. Vinn-vinn.

 

Vi hjelper deg og din bedrift å lage et program som passer ditt selskap.

opsjonsprogram ikon
nye skatteregler for opsjoner i arbeidsforhold

Nye regler gir mindre skatt for ansatte i oppstarts- og vekstselskaper

Fra 1. januar 2022 endres skattereglene for gevinst på opsjoner i arbeidsforhold til det bedre for arbeidstaker og arbeidsgiver. Fremover skal slik gevinst skattlegges som kapitalinntekt i stedet for lønnsinntekt, og skatten ilegges først når aksjen selges. Dette gir mindre skatt og bedre likviditet for den ansatte.

For å falle inn under ordningen må du sørge for at opsjonsprogrammet er tilpasset de nye reglene. Det hjelper vi deg med.

Vet ikke hvor du skal starte illustrasjon

Slik får du hjelp av din lille juridiske avdeling

Abonnerer du på Lexolve inkluderer abonnementet hjelpen og dokumentene du trenger for å lage et opsjonsprogram uten at du trenger advokat:

1) Du blir guidet til å lage regler for opsjonsprogrammet som passer ditt selskap.
2) Du får hjelp til å lage opsjonsavtaler.
3) Du får støtte til å gjennomføre selskapsprosesser og lage dokumenter for styret, generalforsamling og aksjonærer.

Alt innhold er lagd av våre jurister. Og vi har alltid en jurist-i-loopen tilgjengelig om du trenger mer støtte.

Vår modul for å lage opsjonsprogram inkluderer:

checkmark ikon

Opsjonsavtaler for ansatte og andre bidragsytere

ikon check

Protokoller for å vedta opsjonsprogram i styret og generalforsamling

checkmark ikon

Protokoller for å konvertere opsjoner til aksjer

checkmark ikon

Aksjekjøpsavtale for salg av aksjer til ansatte

checkmark ikon

Informasjonsdokument om opsjonsprogrammet for de ansatte

checkmark ikon

Informasjonsdokument om opsjonsprogrammet til styret

checkmark ikon

Introduksjonsguide til opsjonsprogam

checkmark ikon

Svar på ofte stilte spørsmål

checkmark ikon

Aksjonæravtale

før du starter illustrasjon

Før du starter...

Før du lager et opsjonsprogram, er det noen ting det er lurt å ha tenkt gjennom. Dette vil hjelpe både deg og din lille juridiske avdeling til å lage et program og tilhørende dokumenter som passer deg og din bedrift.

  • Ønsker du at ansatt aksjonærer skal ha samme rettigheter som øvrige investorer, eller skal de ha andre rettigheter rundt f.eks. utbytte og stemmerettigheter?
  • Skal opsjonsprogrammet gjelde alle, eller kun nøkkelpersonell?
  • Skal de ansatte ha anledning til å opptjene opsjoner etter de har forlatt selskapet?
  • Varigheten av opsjonsprogrammet og opptjeningsperioden
  • Om du forventer en likvidtetshendelse i fremtiden, slik som et oppkjøp av selskapet eller børsnoterting, som opsjonene bør linkes til.
CTA banner
Klar til å sette opp et opsjonsprogram?
Bli guidet gjennom hele prosessen og få alle papirene du trenger gjennom dokumentgeneratoren til Lexolve.