Sluttavtale mal

En smart mal for en sluttavtale som følge av forhandlinger i en oppsigelsesprosess.

Av Frøysaa & Bjørkgaard
Bruk mal

Om dokumentet

Dette er en mal for en sluttavtale som følge av forhandlinger i en oppsigelsesprosess. Flere ulike punkter og temaer bør berøres i en slik sluttavtale. Med Lexolve kan du enkelt fylle ut, sende og signere avtalen. Malen er utformet av advokater og inkluderer det mest relevante.

E-signering
Smart mal
Utformet av advokater
Formalisert

F.A.Q.s

Hva er en sluttavtale og når er det aktuelt?
Hva bør en sluttavtale inneholde?
Blir innholdet annerledes i en sluttavtale for ledere?
Gir sluttavtale på jobb rett til NAV-penger (dagpenger fra NAV) fra første dag etter oppsigelsestidens utløp?