Ansettelsesprosessen i 7 steg | Lexolve
Se mer

Ansettelsesprosessen i 7 steg

Følg disse 7 enkle stegene for en ryddig ansettelsesprosess. I Lexolve kan du enkelt lage kontraktene du trenger på veien.

ansettelsesprosess

Start med å utarbeide en stillingsbeskrivelse

En stillingsbeskrivelse er en detaljert beskrivelse av hva stillingen omfatter, en slags rollebeskrivelse. Her bør områder som den ansatte skal ha ansvar for, særskilte arbeidsoppgaver etc listes opp. Det kan gjerne også sies noe om hvem den ansatte skal rapportere til. Dersom dere har en god stillingsbeskrivelse er det enklere å senere skulle evaluere den ansattes utførelse av sin stilling.

Opprett en stillingsutlysning

Her bør det fremgå hvilke kvalifikasjoner som er nødvendig for stillingen og hva stillingen går ut på.

Få oversikt over aktuelle kandidater

Merk at det er viktig å foreta en utvelgelse av kandidater basert på kvalifikasjoner og ikke legge vekt på utenforliggende hensyns som vil kunne anses som diskriminerende.

Avhold intervjuer

Hvilke egenskaper mener kandidaten at han/hun har som gjør at vedkommende passer til stillingen?

Fokuset på samtalene bør være å få oversikt over kandidatens kompetanse, personlige egenskaper og hvordan vedkommende vil kunne passe inn i den aktuelle rollen og organisasjonen. Merk at det er enkelte forhold man ikke kan spørre om på et jobbintervju, så som eksempelvis livssyn, seksuell legning, graviditet etc. Dette for å unngå diskriminering på grunn av disse forholdene.

Tips: Skriv ned egenskapene kandidaten vektlegger, så har du et godt utgangspunkt for evaluering senere!

Gi et formelt tilbud

Tilbudet kan være nokså kortfattet, men bør inneholde de viktigste forhold som tilbudet omfatter så som stillingsbeskrivelse, lønn og eventuelle andre goder

Utarbeid og signer arbeidsavtale

Sørg for at avtalen tilfredsstiller minstevilkårene som følger av Arbeidsmiljøloven og eventuelle andre forhold som er avtalt mellom partene.

Skriftlige arbeidsavtaler er et lovpålagt krav. I tillegg er det et viktig verktøy for både arbeidsgiver og arbeidstaker for å kunne vite hva som er avtalt mellom partene. Det er derfor viktig å tenke nøye gjennom hva dere ønsker regulert. Avtalen skal signeres av både arbeidstaker og arbeidsgiver.

Oppdatere arbeidsavtalen

Ved endringer i arbeidsforholdet bør arbeidsavtalen oppdateres. Dersom noen av endringene gjelder forhold som er lovpålagt å ha i en arbeidsavtale er det også lovpålagt å oppdatere arbeidsavtalen ved endringer. Arbeidsavtalen skal oppdateres tidligst mulig og senest en måned etter at endringene trer i kraft.

Background Image
superdame
Gjør jussen enklere for din bedrift
I Lexolve kan du enkelt lage kvalitetskontrakter og få hjelp fra jurister når du trenger det.