Ansettelsesprosessen i 7 steg | Lexolve

Ansettelsesprosessen i 7 steg

Følg disse 7 enkle stegene for en ryddig ansettelsesprosess. I Lexolve kan du enkelt lage kontraktene du trenger på veien.

Juristene i Lexolve / SIST OPPDATERT 16. oktober 2023

1. Lag en stillingsbeskrivelse

En stillingsbeskrivelse er en detaljert beskrivelse av hva stillingen innebærer. Det er en slags rollebeskrivelse, hvor du presiserer hva den ansatte skal ha ansvar for, og hvilke arbeidsoppgaver hen skal utføre. Du kan gjerne si noe om hvem den ansatte skal rapportere til. Med en god stillingsbeskrivelse er det enkelt for deg og den ansatte å etterhvert evaluere arbeidet.

2. Opprett en stillingsutlysning

Du må ha en klar idé om hvilke kvalifikasjoner som er nødvendig for stillingen og hva stillingen går ut på. Prøv å vær så enkel, presis og tydelig som mulig i din beskrivelse.

3. Få oversikt over aktuelle kandidater

Gitt at du har gjort en god jobb i punkt 2, og har en klar idé om hvilke kvalifikasjoner kandidaten trenger, skal det være relativt enkel å få en oversikt.

Er det mer av det samme, som bedriften din trenger? Du må sørge for at du ikke legger vekt på utenforliggende hensyns, som vil kunne anses som diskriminerende.

4. Avhold intervjuer

Hvilke egenskaper mener kandidaten at han/hun har som gjør at vedkommende passer til stillingen?

Fokuset på samtalene bør være å bli godt kjent med kandidaten. Lytt, observer og få kandidaten til å kjenne seg trygg. Oversikten på kandidatens kompetanse finner du som regel i CV-et, men du kan gjerne undersøke om resultater eller ting kandidaten er spesielt stolt av. Du må prøve å få frem personlige egenskaper og hvordan du tror kandidaten vil kunne passe inn i den aktuelle rollen og organisasjonen. Livssyn, seksuell legning, graviditet er ting du ikke spør om i et intervju. Det handler like mye om diskriminering på grunn av disse forholdene, som respekt for det enkelte individ.

Tips: Skriv ned egenskapene kandidaten vektlegger, så har du et godt utgangspunkt for evaluering senere!

5. Gi et formelt tilbud

Tilbudet kan være nokså kortfattet, men bør inneholde de viktigste forhold som tilbudet omfatter så som stillingsbeskrivelse, lønn og eventuelle andre goder

6. Utarbeid og signer arbeidsavtale

Sørg for at avtalen tilfredsstiller minstevilkårene som følger av Arbeidsmiljøloven og eventuelle andre forhold som er avtalt mellom partene.

Skriftlige arbeidsavtaler er et lovpålagt krav. I tillegg er det et viktig verktøy for både arbeidsgiver og arbeidstaker for å kunne vite hva som er avtalt mellom partene. Det er derfor viktig å tenke nøye gjennom hva dere ønsker regulert. Avtalen skal signeres av både arbeidstaker og arbeidsgiver.

7. Oppdatere arbeidsavtalen

Ved endringer i arbeidsforholdet bør arbeidsavtalen oppdateres. Dersom noen av endringene gjelder forhold som er lovpålagt å ha i en arbeidsavtale er det også lovpålagt å oppdatere arbeidsavtalen ved endringer. Arbeidsavtalen skal oppdateres tidligst mulig og senest en måned etter at endringene trer i kraft. Fristen er foreslått endret til samme dag som en endring trer i kraft. Den nye fristene kan tre i kraft allerede fra 1 januar 2024.