Cease and Desist | Lexolve

Cease and Desist

Når noen andre utnytter dine rettigheter.

Merete Nygaard
Merete Nygaard

Gründer og daglig leder

15+års erfaring med juss som forretningsadvokat og gründer.

Sist oppdatert 23. mars 2024

Stoppskilt foran kontorbygg

Innhold

 • Hva er et cease and desist brev og når er det aktuelt?
 • Hva bør et cease and desist brev inneholde?
 • Hvem er mottakeren av et cease and desist brev?
 • Skulle du gjerne hatt litt hjelp?

Et Cease and Desist brev sendes til en person eller virksomhet for å kreve stans av ulovlig aktivitet. Et slikt brev vil være nyttig for selskaper som opplever at noen utnytter deres immaterielle rettigheter, som for eksempel varemerker, designrettigheter, patentrettigheter, produkter eller tjenester som er beskyttet av etterligningsvernet i markedsføringsloven, bedriftshemmeligheter, foretaksnavn, opphavsrettigheter eller lignende rettigheter.

Hva er et cease and desist brev og når er det aktuelt?

Et Cease and Desist brev inneholder et krav om å stanse noe, og å avstå fra å gjenoppta det som stanses. Brevet sendes til en person eller virksomhet for å stanse misbruk av immaterialrettigheter.

Når man har oppnådd en immateriell rettighet vil eneretten innebære at bruk av noe som er identisk eller ligner den aktuelle rettigheter representerer en lovstridig handling. Eksempler på slike inngrepshandlinger kan være bruk av identisk, lignende eller forvekselbart varemerke når varemerkeinnehaver ikke har samtykket til slik bruk.

Brevet ber om stans av den lovstridige bruken, og advarer mottaker om at videre skritt (herunder søksmål) vil vurderes om bruken ikke stanser innen en angitt frist.En viktig del av en IPR-strategi er et bevisst forhold til hvordan man skal imøtegå tredjemanns inngrep i egne rettigheter. En immateriell rettighet har veldig begrenset verdi om man ikke følger opp eventuelle inngrep og sørger for at de stanser. Passivitet og ubesluttsomhet når det kommer til håndhevelse kan pulverisere flere år med god IPR-strategi. Et cease and desist-brev kan brukes til å ta kontakt med inngriper og gjøre det klart at man er villig til å forfølge krenkelser av sine immaterielle rettigheter.

Hva bør et cease and desist brev inneholde?

Brevet bør oppgi følgende:

 • Detaljer om mottaker og avsender
 • Hvor krenkelsen skjer
 • Dokumentasjon av inngrepet bør vedlegges brevet
 • En kort beskrivelse av innehaver/deres selskap‍
 • Hvilke av virksomhetens rettigheter som er krenket. Det kan være flere, f.eks:
  • Opphavsrettigheter
  • Patentrettigheter
  • Registrert eller innarbeidet varemerker
  • Designrettigheter
  • Et produkt som er beskyttet av etterligningsvernet i markedsføringsloven
  • Bedriftshemmeligheter
  • Foretaksnavn 
 • Dokumentasjon for at dere er innehavere av den aktuelle rettigheten. F.eks. en utskrift fra Patentstyrets register
 • Krav om at den krenkende bruken opphører umiddelbart og at denne (eller lignende) bruk ikke gjenopptas i fremtiden. Samt forbehold om å påberope andre krenkelser på et senere tidspunkt
 • Frist for skriftlig bekreftelse og tilbakemelding fra mottaker av brevet. I saker som ikke haster voldsomt bør fristen minst være på 5-10 virkedager
 • Advarsel om videre skritt dersom bruken ikke stanser innen oppgitt frist

Hvem er mottakeren av et cease and desist brev?

Den som handler i strid med din enerett omtales som inngriper. Inngriper vil være mottaker av dette brevet. Inngriper kan være en privatperson eller et selskap, i eller utenfor Norge. Typisk vil mottakeren være daglig leder eller en annen ansvarlig person i selskapet. Har man ikke den informasjon kan man skrive “Den det måtta angå” og oppgi full adresse.

Skulle du gjerne hatt litt hjelp?

Har du behov for å utarbeide et "cease and desist" brev? Eller kanskje bedriften din trenger en god IPR-strategi? Hadde vært greit med litt hjelp da?

Med en liten juridisk avdeling i ryggen kan du være trygg på at bedriften din holder seg innenfor regelverket og samtidig tar gode, strategiske valg. Ta kontakt med oss da vel!