Oppsigelse mal - sluttavtale

Oppsigelse mal - sluttavtale som inneholder temaer som bør berøres.
Av Frøysaa & Bjørkgaard
Logg inn og bruk

Om dokumenetet:

Arbeidsmiljøloven stiller strenge krav til arbeidsgiver i en oppsigelsesprosess, derfor er det viktig å velge riktig oppsigelse mal. Det er ikke tilstrekkelig med en tilstrekkelig saklig grunn for oppsigelse, prosessen og dokumentene skal også oppfylle lovens krav. I dokumentserien vi har laget til Lexolve Markedsplassen oppfylles lovens formkrav til hvert enkelt dokument.

I de fleste tvister vedrørende oppsigelse forhandler partene. Forhandling kan nemlig begge parter kreve etter loven. I slike forhandlinger kan man komme til enighet om en sluttavtale, så partene kan gå hvert til sitt. Det er forskjellige punkter og temaer som bør berøres i en slik sluttavtale, og dette dokumentet oppfyller de minstekrav vi mener at uansett må være med.

Dersom du er i tvil om du har saklig grunn til oppsigelse eller om du har permitteringsgrunnlag, anbefaler vi at du tar kontakt med advokat.

Om Partner

Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS holder til på Lysaker. Vi leverer advokattjenester innenfor næringsliv, fast eiendom og familie og arv. Vi bidrar til merverdi gjennom advokattjenester som tilfredsstiller kundens behov, særlig for små og mellomstore bedrifter og for privatpersoner.

Les mere om Frøysaa & Bjørkgård >