Nye lovendringer og lovforslag juni 2023 | Lexolve

Nye lovendringer og lovforslag - juni 2023

Jurist Heidi Daaland holder deg oppdatert på de nyeste lovendringene og forslag til endringer innen selskapsrett og arbeidsrett.

Heidi Daaland / SIST OPPDATERT 15. august 2023

Krav om statsborgerskap for daglig leder/styremedlemmer fjernes

Etter gjeldende rett må daglig leder og minst halvparten av styrets medlemmer være bosatt i Norge eller være bosatt og statsborgere i en EØS-stat (eller i Nord Irland eller UK). Fra 1. juli fjernes kravet til statsborgerskap, slik at det kun kreves at nevnte personer bor i Norge eller i en EØS-stat (eller i Nord Irland eller UK).

Nok en runde med endringer i arbeidsmiljøloven for å gi mer forutsigbare arbeidsforhold for arbeidstakere

Formålet med endringene er å gi tydeligere og mer forutsigbare arbeidsvilkår. Endringene er som følger:

 • Flere krav til arbeidsavtalen
  • Flere opplysninger skal inkluderes i avtalen
  • Arbeidsavtalen må være på plass sju dager etter oppstart og være oppdatert med endringer samme dag som endringen trer i kraft
 • Nye regler om prøvetid
  • Ved midlertidig ansettelse kan prøvetiden ikke overstige halvparten av ansettelsesforholdets varighet
  • Det kan ikke avtales ny prøvetid hvis arbeidstaker skal fortsette i samme eller vesentlig likeartet stilling
 • Rett til å be om mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår
  • De som jobber deltid eller er midlertidig ansatt skal få et skriftlig og begrunnet svar fra arbeidsgiver hvis de ber om mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår
 • Ny bestemmelse om hva som skal legges til grunn når opplysninger i arbeidsavtalen mangler
  • Hvis det ikke står i avtalen at et arbeidsforhold er midlertidig, skal fast stilling legges til grunn
  • Hvis det ikke er opplyst om stillingsomfang, skal arbeidstakers påstand om dette legges til grunn
  • Det er arbeidsgiver som eventuelt må motbevise dette

Krav om minst 40 % kjønnsbalanse i styret

Det er kommet et forslag fra regjeringen om minst 40 % kjønnsbalanse i styret. Reglene skal gjelde for mellomstore og store selskaper og skal innføres gradvis over 4 år. Alle som enten har mer enn 50 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter, eller flere enn 30 ansatte vil bli omfattet. Det er foreslått en trinnvis innføring som følger:

 • Senest 31. desember 2024: Foretak med mer enn 100 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter
 • Senest 30. juni 2025: Foretak med flere enn 50 ansatte
 • Senest 30. juni 2026: Foretak med flere enn 30 ansatte
 • Senest 30. juni 2027: Foretak med mer enn 70 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter
 • Senest 30. juni 2028: Foretak med mer enn 50 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter