Styre og aksjonærer | Lexolve

Praktisk hjelp til styrearbeidet

Lexolve gir selskap med profesjonelt styre og/eller spredt eierskap et komplett verktøy for styrearbeid, selskapsprosesser og avtaler.

  • Alle maler til styrearbeid, selskapsendring og aksjonæravtaler
  • Aksjeeierbok og aksjeeierbevis
  • Digital signering og digitalt arkiv
  • Påminnelser om frister og gjøremål
  • Alltid tilgang på å be jurist om veiledning

Anbefalt lesning: Lexolves guide til praktisk styrearbeid i 2024

Slik bruker du Lexolve i styrearbeidet

Finn mal eller prosess for styrearbeidet

illustrasjon valg

Tilpass protokoll eller avtale ved å svare på spørsmål

svare på spørsmål

Signer alt digitalt og få påminnelser om oppfølging

påminnelser om styrearbeid

Korrekte selskapsdokumenter, helt automatisk

Lag dokumentene til selskapsendringer på minutter. Du blir guidet steg for steg til å gjennomføre kapitalforhøyelse, valg av styret og andre selskapsendringer, uten formelle feil, på rekordtid.

Illustration funding round

Insentivprogram for ansatte

Få hjelp til å etablere, tildele og gjennomføre insentivprogram for ansatte. Hold oversikt over utdelte aksjer og opsjoner og tilhørende avtaleverk.

Incentive program

Lag og inngå avtaler med selvtillit

Inngå juridiske solide avtaler hver gang, uansett om det er aksjonæravtale, aksjekjøpsavtale eller låneavtaler. Signer alt digitalt og lagre dem samme sted.

Employment agreement

Jusschat for selskapsrett 

Vi kombinerer juridisk ekspertise og AI-teknologi for å gi deg umiddelbare svar fra kilder du kan stole på. Våre jurister er også tilgjengelige via chatten. 

AI chatbot

Oppfyll arkivplikten for styreprotokoller

La Lexolve tolke protokollene for å hente ut nøkkeldata som gir deg og styret enkel oversikt.

tolke styreprotkoll med AI

Alt du trenger til styrearbeidet og aksjonærer

Styret og generalforsamling

Aksjekjøpsavtale

Hente kapital

Lån til/fra aksjonær

Aksjeprogram

Omgjøre gjeld til aksjer

Aksjespleis og/eller aksjesplitt

Opsjonsavtale og program

Avtale med nærstående

Salg av aksjer

Lexolve gir deg fleksibilitet til å velge prisplanen som dekker ditt behov

For selskap som vokser i antall kunder, ansatte og/eller aksjonærer

Vekst

2995,- PER MÅNED

Arbeidskontrakt

Konsulentavtale

Fortrolighetsavtale (NDA)

Intensjonsavtale (LOI)

Aksjonæravtale

Styre- og generalforsamlingsprotokoll

Automatisk dokumentgenerering og prosesshjelp

Dokumentarkiv

Digital signering

30 signeringer per måned

Ekstra signaturer

15,- per stk

Antall brukere

3 brukere

Ekstra brukere

295,- per bruker

Kundestøtte

Kundestøtte på chat

Juristchat

Komplett modul for HR og arbeidsliv

Komplett modul for Kjøp og salg

Komplett modul for Styre og aksjonær

Sammenlign planer
For selskaper med profesjonelt styre og flere aksjonærer som ønsker et komplett verktøy for styrearbeid, selskapsprosesser og avtaler. Alle maler, digital signering, påminnelser om frister og jurist som gir veiledning ved behov.

Styre og aksjonær

1095,- PER MÅNED

Stifte selskap

Oppløse selskap

Selge aksjer

Omgjøre gjeld til aksjer

Hente penger (emisjon)

Aksjespleis/splitt

Avtaler med nærstående

Styreinstruks

Taushetserklæring for styremedlemmer

Aksjonæravtale

Aksjeeierbevis

Aksjeeierbok

Lån til/fra aksjonær

Opsjonsordning

Aksjeprogram

Sammenlign planer
For deg som bygger selskap og trenger hjelp med arbeidsrett, kontrakter eller selskapsendringer.

Start

1095,- PER MÅNED

Arbeidskontrakt

Konsulentavtale

Fortrolighetsavtale (NDA)

Intensjonsavtale (LOI)

Aksjonæravtale

Styre- og generalforsamlingsprotokoll

Automatisk dokumentgenerering og prosesshjelp

Dokumentarkiv

Digital signering

10 signeringer per måned

Ekstra signaturer

15,- per stk.

Antall brukere

3 brukere

Ekstra brukere

295,- per bruker

Kundestøtte

Kundestøtte på chat

Juristchat

Komplett modul for HR og arbeidsliv

Du får 1 av 3 valgfrie moduler

Komplett modul for Kjøp og salg

Du får 1 av 3 valgfrie moduler

Komplett modul for Styre og aksjonær

Du får 1 av 3 valgfrie moduler
Sammenlign planer
For frilansere og ledere som trenger basisavtaler til selskapet og et godt avtalearkiv

Basis

295,- PER MÅNED

Arbeidskontrakt

Konsulentavtale

Fortrolighetsavtale (NDA)

Intensjonsavtale (LOI)

Aksjonæravtale

Styre- og generalforsamlingsprotokoll

Automatisk dokumentgenerering og prosesshjelp

Dokumentarkiv

Digital signering

5 signeringer per måned

Ekstra signaturer

25,- per stk

Antall brukere

1 bruker

Ekstra brukere

295,- per bruker

Kundestøtte

Kundestøtte på chat
Sammenlign planer

Smarte jussverktøy for den moderne leder

Document

Automatisk dokumentgenerering

Screen

Dynamisk dokumentarkiv

Shaking hands

Digital signering

Lawyer

Jusschat

Dette sier kundene våre

ship ohoi
Ship O’Hoi

Det var midt i blinken for oss. Vi fikk en umiddelbar effekt. Lexolve ga oss vind i seilene.

Håkon Mathiesen, medgründer og daglig leder
Les mer om hvordan Ship o’hoi AS bruker Lexolve
Vil du vite mer om Lexolve for styret og aksjonærer?