opsjons- eller aksjeprogram | Lexolve

Skal vi velge opsjons- eller aksjeprogram?

Vi hjelper deg å velge mellom opsjons- og aksjeprogram.

Heidi team lexolve
Heidi Daaland

Juridisk ansvarlig

Lang erfaring som forretningsadvokat i arbeids-, selskaps og kontraktsrett.

Sist oppdatert 19. mars 2024

opsjon aksjeopsjon aksje

Innhold

  • Så, hva er en aksje?
  • Hva er en opsjon?
  • Hva er et aksjeprogram/opsjonsprogram?
  • Så, hva bør vi velge?

For mange små og mellomstore bedrifter er det ikke mulig å bruke høy lønn som virkemiddel for å sikre seg de beste hodene. Det har de rett og slett ikke råd til. Da kan en løsning være å insentivere de ansatte på andre måter. I tillegg til å være økonomisk fornuftig, kan insentivering gjennom opsjoner og aksjeprogram også føre til at de ansatte knyttes tettere til selskapet. Det kan gi langsiktige fordeler. Men hva bør du velge? Opsjons- eller aksjeprogram?

Vi hjelper deg med å ta valget.

Først noen avklaringer: Både ved opsjoner og aksjer er målet at den ansatte skal eie aksjer i selskapet.

Så, hva er en aksje?

En aksje er en eierandel i et selskap. Hvor mange aksjer du har av det totale antallet aksjer i selskapet sier noe om din eierandel. Med en eierandel får den ansatte rett til å stemme på generalforsamling, og eventuelt utbytte dersom selskapet vedtar utbytteutdelinger.

Hva er en opsjon?

En opsjon er en rett til å kjøpe aksjer frem i tid, til en pris fastsatt i dag.

Hva er et aksjeprogram/opsjonsprogram?

Selve programmet eller ordningen sier noe om hvem som har rett til å få opsjoner/kjøpe aksjer, når rettighetene kan utøves, hvordan og til hvilken pris.

Hovedforskjellen mellom aksje- og opsjonsprogram er tidspunktet for når den ansatte får aksjene og eier-rettigheter i selskapet, og hvorvidt den ansatte har risikoen for utviklingen av verdien i selskapet.

Ved aksjeprogram kjøper den ansatte aksjer nå. Den ansatte blir eier, får stemmerett og utbytte (dersom det deles ut). Kjøp av aksjer krever at den ansatte har midler som de kan kjøpe aksjer for. Den ansatte tar selv risikoen for utviklingen i selskapet. Går virksomheten bra, øker aksjene i verdi. Går virksomheten dårlig, reduseres aksjenes verdi. Det er ikke uvanlig at det knyttes særlige vilkår til ansatteaksjer. Det kan for eksempel være at den ansatte må jobbe i selskapet i et gitt antall år for å få fullt utbytte av eierrettighetene eller at aksjene må selges tilbake hvis den ansatte slutter i selskapet.

Ved opsjon får den ansatte rett til å kjøpe aksjer på et gitt tidspunkt frem i tid, såfremt den ansatte fortsatt jobber i selskapet. Prisen for aksjene fastsettes på tidspunktet opsjonen gis. Siden prisen allerede er fastsatt har den ansatte mulighet til å se hvordan aksjene utvikler seg før den ansatte velger å omgjøre opsjonen til aksjer. Har aksjen steget i verdi kan den ansatte velge å kjøpe aksjene til prisen som ble fastsatt ved tildelingen av opsjonen og har allerede da “fått” en gevinst. Er aksjens verdi redusert kan den ansatte takke nei til aksjene. Den ansatte må ikke betale for aksjene før opsjonene omgjøres til aksjer, og vil da ikke få eierrettigheter før de faktisk kjøper aksjene.

Så, hva bør vi velge?

Faller selskapet og ordningen innenfor de gunstige reglene for selskaper i oppstarts- og vektsfasen kan opsjonsordning være en god løsning. Disse reglene har en gunstig beskatning både for selskapet og den ansatte.

Det viktigste spørsmålet du bør stille deg er om du ønsker at de ansatte skal få ta del i selskapets verdistigning eller at de skal tenke som en eier? Det bør være førende for valg av modell. Se også denne oppsummeringen som beskriver de ulike ordningene nærmere.


Tips: Er valget aksjeprogram kan du teste vårt splitter nye aksjeprogram.