Usikre tider - slik reduserer du risiko i kundekontrakten | Lexolve

Usikre tider - slik reduserer du risiko i kundekontrakten

Verden er et mer usikkert sted å drive virksomhet - her får du noen tips til hva det betyr for kundekontraktene dine.

Heidi Daaland / SIST OPPDATERT 08. januar 2024

De siste års hendelser har gjort det mer uforutsigbart å drive virksomhet. Selv om korona satte en støkk i mange bedriftseiere, var det en unntakstilstand som var begrenset i tid. Men vi ser nå nye utfordringer på verdensbasis med flere kriger som skaper vanskelig tilgang til havner og kanaler, råvareknapphet og usikkerhet - noe som gjør det å uforutsigbart å drive virksomhet. Også i Norge ser vi at mange virksomheter sliter, og konkursene er mange. Alt dette gjør at du som bedriftseier må forberede deg. Men hvordan?

Grensen for hva som er "uforutsett" endres

Force majeure er en juridisk klausul som finnes i mange kundeavtaler. Den sier at hvis det oppstår en hindring som er utenfor din kontroll, som du ikke kunne forutse eller kan overvinne, så suspenderes dine forpliktelser etter avtalen.

Denne klausulen ble hyppig brukt under korona. Men på et tidspunkt ble det spørsmål om hvor lenge korona kunne anses å være uforutsett. Når korona hadde vart en stund var det ikke lenger en uforutsett hendelse. Det samme vil gjelde for mange av utfordringene som er i verden nå. Hvis utfordringene i Suez kanalen vedvarer vil det på et tidspunkt bli spørsmål om det fortsatt kan anses “uforutsett”. Så lenge du ikke eksplisitt har regulert dette. Derfor bør du vurdere å regulere de kjente usikkerhetene. Uforutsigbarheten og de mange hindringene i verden er noe du i større grad bør ta høyde for i vilkårene du inngår med dine kunder.

Skaff deg oversikt over hva som er de største risikoen for din virksomhet

Det første du må gjøre er å lage en risikoanalyse. Jeg anbefaler alltid å starte med å sette opp en oversikt over hva som skjer i virksomheten fra A til Å. Ta utgangspunkt i en typisk transaksjon og beskriv hva som skjer. Så legger du inn alle "avhengigheter". Hvilke innsatsfaktorer, leverandører etc er du avhengig av. Når du har denne oversikten på plass er det lettere å analysere risikoen og hvor du er svakest. Når du kjenner til svakhetene og risikoene i din virksomhet kan du ta høyde for dem i vilkårene dine.

Ta høyde for risiko i vilkårene dine

Hvordan du skal ta høyde for risiko i vilkårene dine beror på hva som er virksomhetens risiko. Hvis du er avhengig av en gitt komponent eller en tjeneste for å kunne levere dine varer, og du ikke selv kontrollerer denne komponenten eller tjenestene, så må du ta høyde for det. Det gjelder både i forhold til tid og pris.

Du må ta høyde for forsinkelser, prisendringer, ekstra transportkostnader eller endring av leverandør. Du kan ta forbehold om transport, eller legge inn slingringsmonn på leveringstidspunktet. Hvis det er komponenter som er svært kritiske for leveransen - kan det hende du (eller kundene dine) må kjøpe inn og beholde et visst reservelager - kostnaden med det må dekkes i prisene dine. Eller du kan se på alternative leverandører - men et leverandørbytte tar både tid og penger, og må være reflektert i vilkårene dine.