Avskjedigelse

Smart mal for deg som skal avslutte arbeidsforholdet med arbeidstaker.

Av Frøysaa & Bjørkgaard
Bruk mal

Om dokumentet

Dette er en mal for avskjed av en arbeidstaker med øyeblikkelig fratreden. Med Lexolve kan du enkelt fylle ut, sende og signere avskjedigelsen. Malen er utformet av advokater og oppfyller lovens formkrav.

E-signering
Oppfyller formkrav
Veiledning
Kvalitetssikret

F.A.Q.s

Hva er en avskjed “på dagen” og hvordan skiller det seg fra en oppsigelse?
Hvordan vurdere om det er grunnlag for avskjedigelse? Er det f.eks. grunnlag for avskjedigelse ved tyveri?
Hva må en avskjedigelse inneholde?
Hva må en avskjedigelse inneholde?