Force Majeure: Når det uforutsette skjer

Force Majeure: Når det uforutsette skjer

Force majeure er en juridisk klausul som finnes i mange kundeavtaler. Den sier at hvis det oppstår en hindring som er utenfor din kontroll, som du ikke kunne forutse eller kan overvinne, så suspenderes dine forpliktelser etter avtalen.

Heidi team lexolve
Heidi Daaland

Juridisk ansvarlig

Lang erfaring som forretningsadvokat i arbeids-, selskaps og kontraktsrett.

Sist oppdatert 08. juni 2024

Om Lexolve

Lexolve er en moderne juridisk avdeling hvor du som bygger selskap sparer tid og penger på å håndtere avtaler, styrearbeid og personell i samme plattform.

Slik fungerer Lexolve

1. Start dokument eller prosess

2. Følg veileder og tilpass dokument

3. Signer digitalt og sett påminnelser

4. Ha alt lagret på ett sted

To personer på hver sin side av bakken som revner
KonvoluttFå nyhetsbrevKontakt megBe om å bli kontaktet

Innhold

  • Hva er force majeure?
  • Når brukes force majeure?
  • Hvilke hendelser er omfattet av force majeure?
  • Hvordan kan du beskytte selskapet mot uforutsette hendelser som force majeure?
  • Hvordan kan du ta høyde for risikoen for uforutsette hendelser i avtalene dine?

Hva er force majeure?

Force majeure er en juridisk klausul som finnes i mange kundeavtaler. Den sier at hvis det oppstår en hindring som er utenfor din kontroll, som du ikke kunne forutse eller kan overvinne, så suspenderes dine forpliktelser etter avtalen.

📖 Les mer om: Kontraktsbrudd

Når brukes force majeure?

Denne klausulen ble hyppig brukt under korona. Men på et tidspunkt ble det spørsmål om hvor lenge korona kunne anses å være uforutsett. Når korona hadde vart en stund var det ikke lenger en uforutsett hendelse. Det samme vil gjelde for mange av utfordringene som er i verden nå. Hvis utfordringene i Suez kanalen vedvarer vil det på et tidspunkt bli spørsmål om det fortsatt kan anses “uforutsett”. Så lenge du ikke eksplisitt har regulert dette. Derfor bør du vurdere å regulere de kjente usikkerhetene. Uforutsigbarheten og de mange hindringene i verden er noe du i større grad bør ta høyde for i vilkårene du inngår med dine kunder.

bølge som sluker en båtForce majeure kan kun brukes så lenge hendelsen er uforutsett

Hvilke hendelser er omfattet av force majeure?

Selv om korona satte en støkk i mange bedriftseiere, var det en unntakstilstand som var begrenset i tid. Men vi ser nå nye utfordringer på verdensbasis med flere kriger som skaper vanskelig tilgang til havner og kanaler, råvareknapphet og usikkerhet - noe som gjør det å uforutsigbart å drive virksomhet.

Hvordan kan du beskytte selskapet mot uforutsette hendelser som force majeure?

Det første du må gjøre er å lage en risikoanalyse. Jeg anbefaler alltid å starte med å sette opp en oversikt over hva som skjer i virksomheten fra A til Å. Ta utgangspunkt i en typisk transaksjon og beskriv hva som skjer. Så legger du inn alle "avhengigheter":

Hvilke innsatsfaktorer, leverandører etc er du avhengig av. Når du har denne oversikten på plass er det lettere å analysere risikoen og hvor du er svakest. Når du kjenner til svakhetene og risikoene i din virksomhet kan du ta høyde for dem i vilkårene dine.

Hvordan kan du ta høyde for risikoen for uforutsette hendelser i avtalene dine?

Hvordan du skal ta høyde for risiko i vilkårene dine beror på hva som er virksomhetens risiko. Hvis du er avhengig av en gitt komponent eller en tjeneste for å kunne levere dine varer, og du ikke selv kontrollerer denne komponenten eller tjenestene, så må du ta høyde for det. Det gjelder både i forhold til tid og pris.

Du må ta høyde for forsinkelser, prisendringer, ekstra transportkostnader eller endring av leverandør. Du kan ta forbehold om transport, eller legge inn slingringsmonn på leveringstidspunktet. Hvis det er komponenter som er svært kritiske for leveransen - kan det hende du (eller kundene dine) må kjøpe inn og beholde et visst reservelager - kostnaden med det må dekkes i prisene dine. Eller du kan se på alternative leverandører - men et leverandørbytte tar både tid og penger, og må være reflektert i vilkårene dine.

Lexolve hjelper deg med kontrakter og avtaler

lexolve illustrasjon

Lexolve gjør det enkelt å lage gode avtaler. Bruk vårt malbibliotek og avtalegenerator til å lage, inngå og signere avtaler, og hold oversikt over alle avtaler i vårt kontraktshåndteringssystem. Prøv Lexolve gratis.

KonvoluttFå nyhetsbrevKontakt megBe om å bli kontaktet