Innkalling til drøftelsesmøte etter Arbeidsmiljøloven § 15-1

Mal for innkalling til drøftelsesmøte etter Arbeidsmiljøloven § 15-1.
Av Frøysaa & Bjørkgaard
Logg inn og bruk

Om dokumentet:

Dokumentet kan brukes som en innkalling til lovpålagt drøftelsesmøte mellom arbeidstaker, arbeidstakers tillitsvalgte og arbeidsgiver etter Arbeidsmiljøloven § 15-1.

Spesielt nyttig for:

- Arbeidsgiver som vurderer å avslutte en arbeidstakers arbeidsforhold

Vær oppmerksom på:

- Før arbeidsgiver fatter beslutning om oppsigelse, skal spørsmålet så langt det er praktisk mulig drøftes med arbeidstaker og med arbeidstakers tillitsvalgte, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det.

Om Partner

Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS holder til på Lysaker. Vi leverer advokattjenester innenfor næringsliv, fast eiendom og familie og arv. Vi bidrar til merverdi gjennom advokattjenester som tilfredsstiller kundens behov, særlig for små og mellomstore bedrifter og for privatpersoner.

Les mere om Frøysaa & Bjørkgård >