Arbeidsgiveransvar | Lexolve

Arbeidsgiveransvar

Å være arbeidsgiver kan være overveldende. Det er mange regler å forholde seg til, og ikke minst har du ansvaret for ansatte. Jurist Heidi Daaland gir deg tips.

Heidi team lexolve
Heidi Daaland

Juridisk ansvarlig

Lang erfaring som forretningsadvokat i arbeids-, selskaps og kontraktsrett.

Sist oppdatert 22. mars 2024

arbeidsgiverarbeidsgiver

Allerede nå må jeg kanskje skuffe deg: jeg har ikke den komplette oversikten til deg her. Men jeg har noen utgangspunkter som forhåpentligvis vil gjøre det litt lettere for deg å få oversikt. Og ikke minst, en erfaring som jeg kan dele som kanskje kan gjøre deg litt mindre bekymret:)

#1. Start med det enkle, men gjør det ordentlig!

Arbeidsavtalen er gjerne det første dokumentet du starter med og den må du ha. Lager du en ordentlig avtale som oppfyller lovens krav er du pliktig til å inkludere noe om arbeidstid, lønn og andre goder, ferie etc. Bruker du arbeidsavtalen som et verktøy til å sette deg inn hva som gjelder på de punktene du skal fylle ut har du kommet langt! Den samme metoden kan du følge når du får litt flere ansatte og kanskje skal lage en personalhåndbok etc.

#2 Arbeidsmiljøloven, skatte- og rapporteringsplikter og særregler for din virksomhet

Arbeidsmiljøloven er den viktigste loven du som arbeidsgiver må følge. Skum gjerne gjennom overskriftene i loven så vet du hva den regulerer og bruk den som oppslagsverk når det er nødvendig.

Som arbeidsgiver får du noen skatte- og rapporteringsplikter. Disse må du sette deg inn i for her kan det bli dyrt å bomme. Sjekk Altinn og sett opp en oversikt for deg selv med løpende påminnelser i kalenderen.

Det kan være nyttig å sjekke om det er noen særregler som gjelder for din type virksomhet. Enkelte virksomhetstyper har særlig krav til for eksempel sikkerhet på arbeidsplassen, minstelønn eller lignende.

#3 Å fokusere på at dine ansatte har det bra kan være likeså viktig som å sørge for at du har alt på stell

Nå har du kommet langt. Du vil utvikles i rollen som arbeidsgiver etter hvert som ulike situasjoner oppstår. Ikke alt er nødvendig å ha rett fra dag 1. Jeg vil gå så langt som å si at hvordan du behandler dine ansatte er likeså viktig, om ikke viktigere, enn hvorvidt du har alt på stell. Det er nemlig det de ansatte bryr seg om. Krav mot deg som arbeidsgiver kommer ofte fra ansatte selv. Har du et godt forhold til dine ansatte og er ydmyk på at du er ny som arbeidsgiver så får du mye goodwill hos dine ansatte. Og det kommer du langt med.