Opphør avtaler | Lexolve

Avtalen min nærmer seg slutten - hva nå?

Avtalen du har med en leverandør eller en kunde nærmere seg slutten. Hva nå? Her kan du lese mer om hva som typisk er neste steg og hvordan du fornyer eller avslutter avtalen på en god måte.

Heidi team lexolve
Heidi Daaland

Juridisk ansvarlig

Lang erfaring som forretningsadvokat i arbeids-, selskaps og kontraktsrett.

Sist oppdatert 22. mars 2024

reforhandle, avslutte avtale
E-postFå nyhetsbrevChatBe om å bli kontaktet

Innhold

  • Avtalen min nærmer seg slutten, hva nå?

Avtalen min nærmer seg slutten, hva nå?

Nærmer oppdragsavtalen, kunde- eller leverandøravtalen seg opphørstidspunktet? Da er det på tide å planlegge for neste steg. Det gjelder enten om du skal fornye avtalen eller avslutte avtaleforholdet. Her får du noen tips til veien videre.


Skal du fornye? Da er det på tide å sette i gang med forhandlinger

Skal du fornye avtalen er det viktig å kommunisere med kontraktsparten at du ønsker å fortsette avtaleforholdet så tidlig som mulig. Skal dere forhandle om en ny avtale eller endringer i avtaleforholdet er det en fordel å komme i gang tidlig nok til at ny avtale er på plass før den gamle utløper. Les gjerne mer om våre tips til forberedelse før og gjennomføring av forhandling.

Skal avtaleforholdet avsluttes? Sørg for en god offboarding

De fleste tenker på offboarding som noe som gjelder for ansatte. Men det å få en ryddig avslutning på et avtaleforhold gjelder ikke bare overfor ansatte, men alle typer relasjoner.

Start med å sjekke hva som følger av avtalen. De fleste avtalene sier noe om hva som skal skje ved avslutningen eller regulerer plikter ved avslutningen. Det kan typisk være at dokumenter skal slettes eller tilbakeleveres til kontraktsparten. Det samme kan gjelde for andre eiendeler, konfidensiell informasjon eller annet som har vært omfattet av kontraktsforholdet.


Forpliktelser etter opphør

Selv om avtalen er opphører, er ikke alltid selskapets forpliktelser opphører. Det kan være at det fortsatt gjelder en garanti etter avtalen, at avtalemotparten fortsatt har rett til å reise krav i en gitt periode, eller det kan være andre typer forpliktelser som fortsatt gjelder. Sørg for å få, og holde en løpende oversikt over selskapets forpliktelser også etter at selve avtalen er opphørt.


Lær av erfaringer

Når avtaleforholdet avsluttes bør du for det første sjekke om avtalen faktisk ble gjennomført som avtalt. Ble det levert i henhold til kravene i avtalen? Leveranser er normalt noe som følges opp løpende, men det kan være nyttig å ta en oppsummering og se hva som faktisk var avtalt skriftlig innledningsvis og hva som ble resultatet. Ble det gjort endringer underveis? Var det klausuler i avtalen som var uheldige, som kunne slått feil ut eller som faktisk førte til tap eller utfordringer? Nå er tidspunktet for å gjøre en revisjon av avtalen. Er det klausuler som må endres eller forbedres? Er det andre forhold i leveransekjeden som det bør gjøres endringer i? Sett av tid til å lære av erfaringene for å investere i forbedrede kontrakter og kontraktsforhold i fremtiden.


Plei dine relasjoner og få ambassadører for selskapet

Selv om forholdet mellom kontraktsparten og selskapet formelt sett er over, kan det fortsette i en annen form. Selskapet bygger løpende relasjoner med sine ansatte, kunder og andre samarbeidspartnere. Disse relasjonene vil kunne være en av selskapets beste ambassadører, også etter at den formelle relasjonen er over, hvis selskapet klarer å pleie relasjonen. Lag en plan for oppfølgning av tidligere kontraktsparter og bygg selskapets nettverk og ambassadører.

I Lexolve får du i tillegg til de avtalene du trenger, et smart arkiv med oversikt over nøkkelinformasjon fra dine avtaler. Og er sluttdatoen regulert i avtalen, får du et varsel fra oss når du må begynne å tenke på fornyelse eller avslutning.

E-postFå nyhetsbrevChatBe om å bli kontaktet