Forberede forhandling | Lexolve

Å forberede seg til en forhandling

Jurist Heidi Daalands beste tips når du skal forberede deg til en forhandling.

Heidi team lexolve
Heidi Daaland

Juridisk ansvarlig

Lang erfaring som forretningsadvokat i arbeids-, selskaps og kontraktsrett.

Sist oppdatert 22. mars 2024

forberede forhandlingforberede forhandling

Innhold

  • Still godt forberedt
  • #1 Bli kjent med kontraktsparten
  • #2 Forstå kontraktspartens og din egen situasjon
  • #3 Velg lokasjon ut fra forhandlingssituasjon

Still godt forberedt

Det aller viktigste med en forhandling er å stille godt forberedt. Har du gjort tilstrekkelige undersøkelser i forkant stiller du mye sterkere og kan håndtere situasjonen uavhengig av hvilken retning forhandlingene tar.


If you fail to plan - you are planning to fail” - Benjamin Franklin.

#1 Bli kjent med kontraktsparten

Før du setter i gang er det viktig å forstå hvem det er du faktisk skal inngå en avtale/forhandle med. Er det daglig leder i selskapet eller CFO? Hvem er vedkommende? Det kan være nyttig å forstå hva som er vedkommendes mål og hva vedkommende blir målt på i stillingen. Det kan gjøre det lettere å forstå motpartens personlige motivasjon for å få avtalen i havn. Og finner dere en god tone rundt et felles tema før forhandlingene starter, har dere et godt utgangspunkt.

#2 Forstå kontraktspartens og din egen situasjon

Hva ønsker kontraktsparten å oppnå? Hva er det optimale utfallet? Hva har de å tape? Hvilke andre alternativer har de? Hvilke fullmakter opereres det innenfor? Den samme øvelsen må du gjøre på deg selv. Planlegg best case og worst case. Når du forstår spillerommet på hver av partenes side vet du hva som er spillerommet for forhandlingene. Når du vet hvilken posisjon du har, slipper du også å havne i en situasjon hvor du sier ja og senere må trekke det tilbake.

#3 Velg lokasjon ut fra forhandlingssituasjon

Når du velger omgivelser setter du mye av premissene for “stemningen” for forhandlingene. Vil du ha en formell forhandling i et møterom hvor dere sitter overfor hverandre eller kan det være bedre å legge opp til en litt mer uformell seanse? Stemningen i omgivelsene er med på å sette oss i et visst modus, noe som igjen påvirker innstillingen vår til forhandlingene. Etter forhandlingene gjenstår bare oppfølgningen, nemlig å få skrevet avtalen. Det er viktig å skrive ned det dere har blitt enig om - det er en investering i forventningsstyring og videre samarbeid. Slapp av, den delen ordner Lexolve! Vi har avtalene du trenger.

Min erfaring er at når du har gjort det du skal av forberedelser, blir det mer spennende å gå inn i forhandlingene. Blir det slik du hadde sett for deg? Selve forhandlingene er ofte litt vanskelig å planlegge. Selv om du har forberedt deg godt vet du ikke helt hva du går inn i og hvordan forhandlingene kommer til å utarte seg. Jeg har likevel laget meg noen kjøreregler som jeg prøver å følge når forhandlingene er i gang. De deler jeg med deg neste uke:)

Følg med!

Book demo med Lexolve!

Ønsker du deg mer søndagsfri? Book en demo med oss, så viser vi deg hvordan du kan gjøre juridiske oppgaver enklere, raskere og tryggere.
Finn en tid som passer deg i kalenderen!