NDA - Fortrolighetsavtale på norsk

Mal for fortrolighetsavtale (evt. NDA – Non Disclosure Agreement) på norsk.

Av Lexolve
Bruk mal

Om dokumentet

Dette er en smart mal for fortrolighetsavtale (evt. NDA – Non Disclosure Agreement) på norsk som skal sikre hemmelighold av informasjon en avtalepart får tilgang til. Med Lexolve kan du enkelt fylle ut, sende og signere avtalen digitalt.

Immaterielle eiendeler
Tosidig taushetsplikt
Erstatningsspørsmål
e-signering

F.A.Q.s

Hva er en fortrolighetsavtale/NDA?
Løser en fortrolighetsavtale/NDA alt?