Sett opp ettersalgssupport

Sett opp ettersalgssupport

Gode kunderelasjoner er viktige. Også etter at du har gjennomført et salg, er det viktig å ta vare på kundene dine. I Lexolve lager du kvalitetskontrakter på få minutter. Har du allerede en avtale på plass? Sjekk om avtalen og virksomheten din er rigget for vekst. Ta vår gratis vekstsjekk.

Juristene i Lexolve / SIST OPPDATERT 02. januar 2024

Om å sette opp ettersalgssupport

Gode kunderelasjoner er viktige. Også etter at du har gjennomført et salg, er det viktig å ta vare på kundene dine.

Gjennom salgsbetingelsene dine har du allerede fortalt kundene dine om eventuelle garantier som følger med produktet eller tjenesten. Service etter et salg, og nivået av dette er normalt inkludert i kjøps- eller abonnementsprisen. Avhengig av produktet eller tjenesten, kan det imidlertid være en mulighet for å sikre ytterligere inntekter gjennom en utvidet garanti eller ettersalgstjenester som selges separat fra selve produktet eller tjenesten.

Lesetips: Les mer om 9 juridiske bomber du bør unngå i kundeavtalen
Tips: I Lexolve får du hjelp med å sette opp både brukervilkår og salgskontrakter, samt digital signering og et kontraktsarkiv som gir deg kontroll over avtalene dine.

Hva du bør gjøre:

1. Vurder om utvidede garanti- eller ettersalgstjenester kan være verdifullt for kundene dine.

2. Avklar hvordan du vil levere ettersalgstjenester.

3. Avklar eventuelle ulike servicenivåer.

4. Inngå SLA (tjenestenivåavtale).

Ofte stile spørsmål om ettersalgssuport

Det er ganske vanlig at disse er årlige avtaler, dog noen ganger slik at man må binde seg til en lengre perioden i begynnelse, som eksempelvis 2 eller 3 år, men dette avhenger av produktet og kundens forventninger.

Dersom en SLA inneholder tidskritiske forpliktelser (KPIer), for eksempel en første responstid på 15 minutter eller at noen vil være hos kunden innen 24 timer, vil manglende overholdelse være et kontraktsbrudd. En kredittstruktur kan være nyttig for å sikre at kontrakten ikke sies opp av kunden og/eller for å begrense likviditetsproblemer forårsaket av betaling til kunden ved brudd. Dette fungerer slik at ved brudd på en KPI får kunden rabatt på påfølgende års gebyr, opp til et gitt tak. Dersom dette taket nås har kunden rett til å si opp kontrakten basert på brudd. I tillegg bør det alltid være et tak på eventuelt erstatningsansvar i avtalen, kalkulert ut fra inntektene fra kontrakten for å redusere risikoen for at brudd på kun en kontrakt kan resultere i alvorlige økonomiske konsekvenser for selskapet.

Det er flere måter å strukturere ettersalgstjenster på for å være klar til å håndtere kritiske problemer, inkludert:

  • Reservedelslager: dette innebærer å holde et lager med reservedeler eller enheter på et avtalt sted slik at disse kan benyttes av kunder mens defekte produkter repareres eller erstattes. Lageret kan være eksklusivt, slik at kunden betaler et forhåndsgebyr, eller ikke-eksklusivt, hvor du tar risikoen for at ikke alle kunder med krav på lageret trenger det samtidig.
  • Utstyrslån: dette innebærer utlån av utstyr til kunden mens produktet deres blir reparert eller erstattet. Denne avtaleformen kan også brukes for demonstrasjonsprodukter, spesielt for distributører.
  • Support på stedet: Dette innebærer å sende personell til kundens lokasjon for å reparere eller erstatte et produkt. Dette innebærer vanligvis garanterte responstider, noe som kan være risikabelt særlig hvis internasjonale reiser er påkrevd. Reiserestriksjoner kan endres, og det er derfor viktig å redusere risikoen for forsinkelser for omstendigheter utenfor din kontroll. Kostnader til reise, opphold og opphold må tas med i beregningen av kostnadene for denne typen ettersalgstjeneste.