Guide til insentivprogram for de ansatte: Hva passer for ditt selskap? | Lexolve

Guide til insentivprogram for de ansatte: Hva passer for ditt selskap?

Om du bør velge aksjeprogram, opsjoner eller bonus som motivasjon for de ansatte, kommer an på hva som er viktig for deg, hvilken fase selskapet ditt er i, og hvilken likviditet dere har.

Merete Nygaard / SIST OPPDATERT 11. august 2023

Vi har laget en guide som tar utgangspunkt i hvilken hovedmotivasjon du har med et slikt program, hvilke alternativer du da har, og hvilken skattekonsekvens det vil få. Last den gjerne ned og del den med andre om du vil. Vi håper den er nyttig!

Insentivordning guide