Slik utøver du opsjoner for ansatte | Lexolve

Slik utløser du opsjoner for ansatte

Hvor lenge må du vente fra du har fått tildelt en opsjon til du kan kjøpe aksjene? Dette er et ofte stilt spørsmål. Etter at ansatte har fått tildelt en opsjon er det nemlig en opptjeningstid. Det vil si en periode hvor opsjonen tjenes opp før den deretter kan utøves på “utøvelsesdato”. Vi går mer inn i detaljer i artikkelen under.

Merete Nygaard
Merete Nygaard

Gründer og daglig leder

15+års erfaring med juss som forretningsadvokat og gründer.

Sist oppdatert 23. mars 2024

Superhelter på kakediagram

Innhold

  • Når kan en opsjon utløses?
  • Hva skjer når en opsjon utløses?

Når kan en opsjon utløses?

Hvis vi tar utgangspunkt i en opsjonsordning som varer i tre år, så kan rett til å utøve opsjoner fordeles over tre år på følgende måte: etter 1 år har man opptjent ⅓ (“cliff”), etter to år ⅔ og etter 3 år rett til hele opsjonen. Det er ingen plikt til å utøve opsjonen i denne perioden. Normalt er det også avtalt en maksperiode for når tildelt (vested) opsjon kan utøves.

I mange selskaper er det vanlig  å knytte retten til å utøve opsjonen til et gitt “event” i selskapet. Dette kan eksempelvis være at selskapet går på børs, at selskapet blir kjøpt opp, fisjoneres/fusjoneres eller lignende.

Det som er viktig å huske på ved fastsettelse av løpetiden er at avtalen skal være motiverende for den ansatte. Dersom løpetiden er for lang kan motivasjonen reduseres ved at fordelen anses fjernt frem i tid. Videre bør det ses opp mot hva man forventer i selskapet av utvikling frem i tid. Normalt sett er opsjonsavtaler på inntil 5 år.

Merk også at nye skatteregler som er foreslått forutsetter at løpetiden må være mellom 3-10 år for at ordningen skal kunne være omfattet av de nye reglene.

Lesetips: Les mer om de nye skattereglene for opsjoner i vekst og oppstartsselskaper.

Hva skjer når en opsjon utløses?

På det tidspunktet den ansatte eventuelt ønsker å utøve opsjonen (helt eller delvis) omgjøres denne til aksjer. Dette kalles også for innløsning av opsjonen. Den ansatte må da betale inn den på forhånd fastsatte prisen og får tilbake aksjer.

Hvorvidt de ansatte skal få aksjer med fulle rettigheter eller begrensede rettigheter er noe som bør vurderes. Valget vil kunne ha konsekvenser både for prisfastsettelse (herunder skattemessige konsekvenser) og hvordan dette bør håndteres selskapsrettslig.

Det kan uansett være nyttig at det inngås en aksjonæravtale i selskapet som de ansatte som mottar aksjer blir en del av. Dersom det skal være særskilte reguleringer knyttet til salg av aksjer ved fratreden i selskapet bør dette reguleres i aksjonæravtalen. Dette gjelder også eventuelle begrensninger i aksjonærrettighetene.