NDA - Fortrolighetsavtale på norsk

En fortrolighetsavtale (evt. NDA – Non Disclosure Agreement) er en avtale om hemmelighold av informasjon en avtalepart får tilgang til.
Av Bryn Aarflot
Logg inn og bruk

Om dokumentet:

En fortrolighetsavtale (evt. NDA – Non Disclosure Agreement) er en avtale om hemmelighold av informasjon en avtalepart får tilgang til. Partene vil typisk være samarbeidspartnere, arbeidsgiver og arbeidstaker, potensielle investorer, eller ander som gis innsikt i forretnings-/bedriftshemmeligheter og/eller knowhow. Fortrolighetsavtaler søker å sikrer deg mot spredning av konfidensiell informasjon. En fortrolighetsavtale garanterer selvsagt ikke at noen sprer informasjon i strid med avtalen, men gjør det mye lettere å forfølge dette bruddet i etterkant, hvilket kan være avgjørende i erstatningsspørsmål, så vel som patenterbarhetsspørsmål.

En fortrolighetsavtale (ofte også kalt konfidensialitetsavtale eller taushetsavtale) må alltid signeres før den konfidensielle informasjonen overleveres til andre. En slik avtale kan gjøres forholdsvis kortfattet og enkel, men den bør inneholde en del bestemmelser som følger av denne malen. Hvis taushetsplikten bare pålegges den éne parten så kalles det gjerne en taushetserklæring. Denne malen er tosidig forpliktende, og er følgelig omtalt som en avtale.

Det finnes mange grunner til å skrive en god NDA, for eksempel dersom man deler informasjon om en oppfinnelse med tredjeparter før man har innlevert en patentsøknad. I et slikt tilfelle kan NDA-en være avgjørende for om oppfinnelsen i etterkant er patenterbar eller ikke.

Løser en NDA alt?

En fortrolighetsavtale er et enkelt og rimelig første trinn i beskyttelsen av de immaterielle eiendelene dine. Avtalen alene sikrer deg imidlertid ingen rettigheter overfor tredjeparter.

Hvis du har en oppfinnelse kan du innledningsvis beskytte deg med fortrolighetsavtaler frem til utviklingen har kommet så langt at det er mulig å innlevere en patentsøknad.

Flere selskaper har i tillegg hatt stor suksess med å hemmelighold fremfor patentering. Et patent har en begrenset levetid på 20 år og etter utløpet står alle fritt frem til å utnytte oppfinnelsen. En godt bevart bedriftshemmelighet er på sin side beskyttet til evig tid, så lenge du klarer å holde den hemmelig.

En NDA løser kanskje ikke alt, men er et godt sted å starte i søken etter beskyttelse av sine immaterielle eiendeler.

Om Partner

Bryn Aarflot AS bistår næringsdrivende innenfor alle områder av immaterialretten (IP). Vi tilbyr teknisk og juridisk bistand på alle nivåer i saker som angår patent, varemerke, design, opphavsrett, domenenavn og markedsføringsrett/illojal konkurranse

Les mere om Bryn Aarflot >